เฉลยแบบทดสอบกีฬาบาสเกตบอล

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. หมายเลขผู้เล่นบาสเกตบอล จะใช้หมายเลขใดถึงหมายเลขใด
ก. 1-12
ข. 2-13
ค. 3-14
ง. 4-15
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
2. ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล เพื่อความสนุกสนาน ผู้เล่นซึ่งมีความสามารถ ดีกว่า ผู้เล่นคนอื่นควรปฏิบัติตรงกับข้อใด
ก. สุภาพทั้งกิริยา ท่าทาง และวาจา
ข. สอนผู้เล่นคนอื่น ๆ ขณะกำลังแข่งขัน
ค. สอนผู้เล่นคนอื่น ๆ ขณะกำลังแข่งขัน
ง. ประคองการเล่นให้ฝ่ายตรงข้าม และผู้เล่นทุกคนเล่น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
3. เมื่อต้องการจะเลี้ยงลูกไปอย่างรวดเร็ว ควรเลี้ยงลูกแบบใด
ก. เมื่อต้องการจะเลี้ยงลูกไปอย่างรวดเร็ว ควรเลี้ยงลูกแบบใด
ข. แบบใดก็ได้แล้วแต่ถนัด
ค. เลี้ยงลูกสูง
ง. เลี้ยงลูกต่ำ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
4. . การปรับปรุงแก้ไขกติกาการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลครั้งใหญ่จนเป็นที่รู้จัก และแพร่หลาย ไปทั่วโลกเป็นการปรับปรุงเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่เท่าไร
ก. ครั้งที่ 8
ข. ครั้งที่ 9
ค. ครั้งที่ 10
ง. ครั้งที่ 11
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
5. ผู้เล่นฝ่ายรุกจะเข้าไปในเขตโทษของฝ่ายรับได้ ไม่เกิน กี่วินาที
ก. 3 วินาที
ข. 10 วินาที
ค. 5 วินาที
ง. 30 วินาที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
6. กีฬาบาสเกตบอลเริ่มกำเนิดที่ประเทศใด
ก. ประเทศญี่ปุ่น
ข. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ค. ประเทศฝรั่งเศส
ง. ประเทศอังกฤษ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
7. จำนวนฟาวล์รวมของทีมในแต่ละครึ่งเวลา กี่ครั้ง ในครั้งต่อๆไป จึงจะถูกโยนโทษ 2 ครั้ง
ก. 3 ครั้ง
ข. 6 ครั้ง
ค. 5 ครั้ง
ง. 7 ครั้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
8. ในการแข่งขัน 1 แมตช์ใช้เวลาทั้งหมดกี่นาที
ก. 65 นาที
ข. 60 นาที
ค. 50 นาที
ง. 40 นาที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
9. การเริ่มเล่นที่ถูกต้องในการเล่นบาสเกตบอลควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ผู้เล่นที่ชนะการเสี่ยงส่งลูกก่อน
ข. ผู้เล่นที่แพ้การเสี่ยงเป็นฝ่ายส่งลูกก่อน
ค. ผู้ตัดสินปล่อยลูกลงพื้นระหว่างผู้เล่น
ง. ผู้ตัดสินโยนลูกขึ้นไประหว่างผู้เล่น
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
10. ในเอเชีย ประเทศที่เป็นหนึ่งในกีฬาบาสเกตบอล คือ ประเทศใด
ก. ไทย
ข. ญี่ปุ่น
ค. จีน
ง. สหรัฐอเมริกา
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
11. ลูกบาสเกตบอลที่ทำด้วยหนัง เหมาะสำหรับใช้เล่นที่ไหน
ก. สนามพื้นไม้ในร่ม
ข. สนามพื้นไม้กลางแจ้ง
ค. สนามพื้นซีเมนต์ในร่ม
ง. สนามพื้นซีเมนต์กลางแจ้ง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
12. คะแนนที่ได้จากการยิงลูกโทษแต่ละลูกมีค่ากี่คะแนน
ก. 1 คะแนน
ข. 2 คะแนน
ค. 3 คะแนน
ง. 4 คะแนน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
13. การส่งลูกสองมือระดับใดที่ผู้รับมักว่าดีที่สุด
ก. ระดับท้อง
ข. ระดับอก
ค. ระดับหัว
ง. ระดับใดก็ได้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
14. ผู้ที่ได้ครอบครองลูกบอลอยู่จะต้องพยายามทำประตูภายในเวลาเท่าไร
ก. 3 วินาที
ข. 5 วินาที
ค. 24 วินาที
ง. ไม่กำหนด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
15. ผู้เล่นบาสเกตบอล สามารถจับลูกวิ่งได้เกินกี่ก้าว
ก. 2 ก้าว
ข. 3 ก้าว
ค. 4 ก้าว
ง. 5 ก้าว
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
16. อวัยวะใดเกี่ยวข้อง น้อยที่สุด สำหรับใช้หลอกล่อในการเล่นบาสเกตบอล
ก. ศีรษะ
ข. สายตา
ค. ลำตัว
ง. การพูด
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
17. Dr.James A. Naismith ได้รวมกีฬาใดเข้าด้วยกัน เพื่อเล่นเป็นกีฬาบาสเกตบอล
ก. ฟุตบอล-แชร์บอล
ข. อเมริกันฟุตบอล-เบสบอล
ค. แชร์บอล-เบสบอล
ง. แชร์บอล-แฮนด์บอล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
18. การยิงประตูใต้ห่วง สายตาควรมองไปที่ใด
ก. ลูกบอล
ข. ฝ่ายตรงข้าม
ค. จุดเหนือขอบห่วงประตู
ง. ขอบห่วงประตูด้านที่อยู่ใกล้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
19. ผู้เล่นที่ได้ส่งลูกบอลจากนอกสนามจะต้องส่งภายในเวลาเท่าใด
ก. 3 วินาที
ข. 10 วินาที
ค. 5 วินาที
ง. 30 วินาที
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
20. ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายป้องกันที่ดี ควรยืนอยู่ในลักษณะใด
ก. หันหลังเข้าหาห่วงประตู
ข. หันหน้าเข้าหาห่วงประตู
ค. หันด้านหลังเขาหาคู่ต่อสู้
ง. หันด้านหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
21. การฝึกบาสเกตบอลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยควรปฎิบัติอย่างไร
ก. ฝึกอย่างหนัก
ข. ฝึกตามขั้นตอน
ค. ฝึกอย่างสม่ำเสมอ
ง. ฝึกเฉพาะท่าพื้นฐาน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
22. คะแนนที่ได้จากการยิงลูกนอกเขตไกลสุดแต่ละลูกมีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. 1 คะแนน
ข. 2 คะแนน
ค. 3 คะแนน
ง. 4 คะแนน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
23. ผู้เล่นในตำแหน่งใดรูปร่างสูงที่สุดในทีมมีความสามารถในการหมุนตัวดียิงประตูได้แม่นยำ
ก. การ์ด 1
ข. การ์ด 2
ค. หน้า(ปีก) 1
ง. เซ็นเตอร์
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
24. การเล่นกีฬาบาสเกตบอลแต่ละทีมในปัจจุบัน มีผู้เล่นที่ลงเล่นข้างละกี่คน
ก. 5 คน
ข. 7 คน
ค. 9 คน
ง. 11 คน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
25. ในการยิงลูกโทษ มีนักกีฬาที่สามารถอยู่ในเขตโทษได้กี่คน
ก. 4 คน
ข. 5 คน
ค. 6 คน
ง. 7 คน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
26. คะแนนที่ได้จากการทำประตูธรรมดามีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. 1 คะแนน
ข. 2 คะแนน
ค. 3 คะแนน
ง. 4 คะแนน
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
27. การส่งลูกที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ก. ช้าแต่แรง
ข. เร็วแต่เบา
ค. ช้าและเบา
ง. เร็วและแรง
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
28. สนามบาสเกตบอลมีขนาดกว้างยาวเท่าไร
ก. กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร
ข. กว้าง 15 เมตร ยาว 28 เมตร
ค. กว้าง 16 เมตร ยาว 29 เมตร
ง. กว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
29. การเลี้ยงลูกต่ำใช้ได้ดีในโอกาสใด
ก. จะเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้
ข. จะเลี้ยงเพื่อถ่วงเวลา
ค. จะเลี้ยงเข้าไปยิงประตู
ง. จะเปลี่ยนทิศทางในการเลี้ยงลูก
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html
30. ผู้รับลูกบอลควรผ่อนมือดึงลูกบอลไปไว้ที่ระดับใด
ก. อก
ข. ท้อง
ค. ไหล่
ง. เหนือศรีษะ
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_13972.html

http://www.thaitestonline.com