เฉลยท้องถิ่นในสยาม

http://www.thaitestonline.com

#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. เครื่องแต่งกายภาคเหนือชื่อว่าชุดอะไร
ก. ชุดสตร
ข. ชุดหมอลำ
ค. ชุดผ้าไหม
ง. ชุดหม้อฮ่อม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_42489.html
2. พิธีแห่งนางแมวเป็นประเพณีของภาคอะไร
ก. กลาง
ข. เหนือ
ค. อีสาน
ง. ใต้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_42489.html
3. ประเพรีบุญบังไฟเป็นประเพณีภาคอะไร
ก. กลาง
ข. เหนือ
ค. อีสาน
ง. ใต้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_42489.html
4. ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเป็นประเพณีภาคใด
ก. กลาง
ข. เหนือ
ค. อีสาน
ง. ใต้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_42489.html
5. อาหารประจำภาคเหนือคือ
ก. ข้าวซอย
ข. ต้มจืด
ค. ปลาหมึกย้าง
ง. ข้าวหลาม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_42489.html
6. ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ก. 77
ข. 76
ค. 75
ง. 74
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_42489.html
7. ประเพณีชิงเปรตเป็นประเพณีของภาคใด
ก. กลาง
ข. เหนือ
ค. อีสาน
ง. ใต้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_42489.html
8. เครื่องแต่งกายประจำภาคอีสาน
ก. สูตร
ข. ผ้าไหม
ค. หม้อฮ่อม
ง. กางเกงชาวเล
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_42489.html
9. ประเพณีเรือยาวเป็นประเพณีของภาคอะไร
ก. กลาง
ข. เหนือ
ค. อีสาน
ง. ใต้
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_42489.html
10. อาหารประจำภาคกลางคือ
ก. ต้มยำ
ข. ส้มตำ
ค. แกงเห็ด
ง. น้ำพริกหนุ่ม
http://www.thaitestonline.com/test_10_on_42489.html

http://www.thaitestonline.com