Thaitestonline.com

ครูผู้ช่วย 2558,ครูผู้ช่วย กทม,ครูผู้ช่วย 58,ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ,การ สอบ ครู ผู้ ช่วย กรณี พิเศษ,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ดาวน์โหลด แนว ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ทํา ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย,ครูผู้ช่วย ปี 2558,ครูผู้ช่วย ปี 58,ข้อสอบ บรรจุ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,แนว ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ตัวอย่าง ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย ภาค ก,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย ภาค ข

 

ทำข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยบนมือถือ

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ นำข้อสอบไปไว้เว็บท่าน คะแนนสอบ เฉลยข้อสอบ

คลังข้อสอบ ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

เลือกกลุ่มข้อสอบ

ครูผู้ช่วย O-NET ทำใบขับขี่รถยนต์ สอบเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 อ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษา

เลือกจำนวนข้อแสดงผลแต่ละครั้ง (รูปแบบการแสดงของข้อสอบ)

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

ชุดข้อสอบที่มีการเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบออนไลน์

Past Continuous Tense

ผู้ออกข้อสอบ rattakorn ทดสอบแล้ว 30651 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

Present Perfect Tense

ผู้ออกข้อสอบ rattakorn ทดสอบแล้ว 5744 ครั้ง

ครูผู้ช่วย 2558,ครูผู้ช่วย กทม,ครูผู้ช่วย 58,ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ,การ สอบ ครู ผู้ ช่วย กรณี พิเศษ,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ดาวน์โหลด แนว ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ทํา ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย,ครูผู้ช่วย ปี 2558,ครูผู้ช่วย ปี 58,ข้อสอบ บรรจุ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,แนว ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ตัวอย่าง ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย พร้อม เฉลย,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย ภาค ก,ข้อสอบ ครู ผู้ ช่วย ภาค ข

ชุดข้อสอบทั้งหมดในกลุ่ม

แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา ชุดที่ 1 จำนวน 50 ข้อ

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 1131 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)

ผู้ออกข้อสอบ thaitestonline.com ทดสอบแล้ว 1138 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 723 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย เรื่อง กฏหมายการศึกษา

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 1133 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 681 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

ข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 964 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบความรู้ด้านประชาคมอาเซียน

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 874 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา

ผู้ออกข้อสอบ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (“ธีรภัทร ติวเตอร์”) ทดสอบแล้ว 794 ครั้ง
แบบทดสอบออนไลน์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร

ผู้ออกข้อสอบ เว็บไทยเทสออนไลน์ ทดสอบแล้ว 763 ครั้ง
กำลังเเสดงหน้า 2 ทั้งหมด 6 หน้า

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com