แบบทดสอบภาษาอังกฦษ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
1. Free
  free
  X
  X
  X
2. ไหล่ เขียนอย่างไร
  shulder
  shouder
  shoulder
  shoudar
3. Occupation หมายถึงอะไร
  ยานอวกาศ
  ความรู้
  อาชีพ
  การทำงาน
4. Free
  Free
  X
  X
  X
5. f
  X
  f
  X
  X
6. ไหล่ เขียนอย่างไร
  shulder
  shouder
  shoulder
  shoudar
7. Free
  Free
  X
  x
  X
8. star
  ดาว
  ดวงจันทร์
  พระอาทิตย์
  ไม่มีข้อถูก
9. .........หมายถึง เข่า ควรเติมคำใดใน...
  mouth
  nose
  thigh
  knee
10. Free
  x
  f
  X
  x
11. Seed หมายถึงข้อใด
  เมล็ด
  ไก่
  มนุษย์
  ไม่มีข้อถูก
12. Free
  X
  X
  Free
  X
13. Rule หมายถึงข้อใด
  จุดหมาย
  รูปแบบจำลอง
  งาน
  กฏ
14. Free
  Free
  X
  X
  X
15. Free
  free
  X
  X
  X
16. Free
  Free
  fx
  fx
  X
17. F
  X
  F
  X
  X
18. Free
  Free
  X
  X
  X
19. Free
  Free
  X
  X
  X
20. Occupation หมายถึงอะไร
  ยานอวกาศ
  ความรู้
  อาชีพ
  การทำงาน
21. Mistake
  เป็นผิษ
  ความพลาดพลั้ง
  อ่อนโยน
  ขยะ
22. Occupation หมายถึงอะไร
  ยานอวกาศ
  ความรู้
  อาชีพ
  การทำงาน
23. Free
  Free
  X
  X
  X
24. F
  X
  F
  X
  X
25. Mistake
  เป็นผิษ
  ความพลาดพลั้ง
  อ่อนโยน
  ขยะ
26. Free
  F
  X
  X
  X
27. .........หมายถึง เข่า ควรเติมคำใดใน...
  mouth
  nose
  thigh
  knee
28. F
  F
  X
  X
  X
29. palm หมายถึง
  เท้า
  ฝ่ามือ
  ปาก
  ไหล่
30. Activement
  ความสำเร็จ
  ทาง
  ความทรงจำ
  ไม่มีข้อถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com