วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
1. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ
  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E–mail
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ
2. อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นที่นำมาใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตแบบส่วนบุคคล คือข้อใด
  สแกนเนอร์
  การเปิดบัญชีใช้งานอินเตอร์เน็ตกับ ISP
  โมเด็ม
  คู่สายโทรศัพท์
3. ไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนาน้อย มีน้ำหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัมจอภาพที่ใช้เป็นแบบแบนราบมีทั้งแสดงผลแบบสีเดียวหรือแบบหลายสี หมายถึงข้อใด
  โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
  แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
  ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์
4. ระบบอินเตอร์เน็ตเริ่มใช้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.ใด
  ปี พ.ศ.2526
  ปี พ.ศ.2528
  ปี พ.ศ.2532
  ปี พ.ศ.2535
5. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
  ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
  ต้องไม่แสดงข้อคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต
  ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
  ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
6. ในโปรแกรมการรับ ส่ง E-mail ของ Subject มีไว้สำหรับทำอะไร
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับ
  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E–mail
  ใส่ที่อยู่ E-mail Address ของผู้รับได้มากกว่า 1 ชื่อ
7. ใน Internet Explorer ถ้าต้องการพิมพ์เว็บเพจออกทางเครื่องพิมพ์ ต้องเลือกจากเมนูคำสั่งในข้อใด
  Sent to >Print
  View >Print
  Edit >Print
  File >Print
8. ช่อง CC มีไว้สำหรับทำอะไร
  ใช้ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E-mail
  ใช้เมื่อต้องการส่ง E-mail ถึงผู้รับมากกว่า 1 คน
  ใช้ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใช้เมื่อต้องการส่ง E-mail Address ของผู้รับ
9. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  โมเด็ม
  ซอฟท์แวร์
  เครื่องคอมพิวเตอร์
  เครื่องโทรศัพท์
10. การสมัครการเป็นสมาชิกจดหมายอิเลคทรอนิคส์ มีเงื่อนไขอย่างไร
  2 ครั้ง
  3 ครั้ง
  4 ครั้ง
  ไม่จำกัดครั้ง
11. ข้อใดไม่ใช่การบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ถูกต้อง
  การซื้อขายสินค้า
  การจองตั๋วเครื่องบิน
  การเผยแพร่ภาพความลับ
  การท่องเที่ยวที่เสี่ยงภัย
12. ปุ่มเครื่องมือ Favorites กับ Book mark ใช้ทำหน้าที่อะไร
  สำเนาข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์
  ทำสำเนาไปที่เครื่องพิมพ์
  เก็บที่อยู่เว็บไซต์ไว้เรียกใช้ภายหลัง
  ค้นหาข้อมูล
13. ข้อใดให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกที่สุด
  อุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำ จอภาพ คีย์บอร์ดและอื่นๆ
  อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติ สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้
  เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกล สามารถ แก้ปัญหาต่างๆได้ตามคำสั่งของโปรแกรม
14. ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  ต้องใช้ต้นทุนในการวางระบบสูงจึงจะทำงานได้ดี
  ต้องใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลจำนวนมาก
  เครื่องคอมพิวเตอร์กินกระแสไฟฟ้ามากทำให้สิ้นเปลือง
  ต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญสูงปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์
15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เก็บรวบข้อมูล
  ห้องอาหารใช้คอมพิวเตอร์ร้องเพลงคาราโอเกะ
  การตรวจกระดาษคำตอบที่ผู้เข้าสอบฝนด้วยดินสอดำ
  พนักงานห้างสรรพสินค้าใช้เครื่องอ่านรหัสแท่งกับสินค้า
  บรรณารักษ์ห้องสมุดเช็คการยืมหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์
16. ความเร็ว (Speed) ในคอมพิวเตอร์ จะถูกกำหนดโดยอุปกรณ์ชนิดใด
  หน่วยความจำ
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยนำเข้าข้อมูล
  หน่วยส่งออก
17. บริการใดบนอินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง
  การสืบค้นข้อมูลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
  การคัดลอกข้อมูลเรื่องการขยายพันธุ์พืช
  การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว
  การลงทะเบียนเรียน
18. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์บันทึกข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์
  แผ่นบันทึกข้อมูล
  ฮาร์ดดิสก์ แผ่นดิสเก็ต
  กระดาษขนาดเอ4 เกรดA
  แผ่นซีดีรอมและแผ่นดีวีดี
19. ข้อมูลที่พบในอินเตอร์เน็ต ข้อใดเป็นข้อมูลกราฟิก
  วีดีโอ
  ข้อความ
  ข้อความวิ่ง
  เสียง
20. ในโปรแกรมการรับส่ง E-mail ช่อง To มีไว้สำหรับทำอะไร
  ใส่หัวเรื่องของจดหมาย
  ใส่ชื่อแฟ้มที่ต้องการส่งไปพร้อมกับ E–mail
  ใส่ E-mail Address ของผู้รับสำเนา
  ใส่ E-mail Address ของผู้รับ
21. ถ้าต้องการทำสำเนาเว็บเพจไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกใช้ ภายหลังต้องเลือกใช้คำสั่งใด
  File > Save As
  File > Print
  File > Open
  File > New
22. ข้อใดต่อไปนี้เป็นบริการที่ไม่มีใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  Clipart
  Telnet
  FTP
  Chat
23. ข้อใดคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
  มินิคอมพิวเตอร์
  ไมโครคอมพิวเตอร์
  โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
  ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์
24. การดาวน์โหลดภาพนิ่งในอินเตอร์เน็ต ใช้คำสั่งใด
  Save Background As
  Copy
  Copy Background
  Save Picture As
25. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่สนับสนุนการทำงานของคอมพิวเตอร์เครือข่ายซึ่งใช้ในการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึงข้อใด
  ไมโครคอมพิวเตอร์
  สถานีงานวิศวกรรม
  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
26. หน่วยงานในประเทศไทยที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นแห่งแรก ตรงกับข้อใด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  กระทรวงกลาโหม
27. กระดานสนทนา มีประโยชน์อย่างไร
  ใช้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
  ใช้ในการโต้ตอบซึ่งกันและกันอย่างมีคุณธรรม
  เป็นห้องเผยแพร่ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
  ถูกทุกข้อ
28. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการคำนวณโดยการนับจำนวนโดยตรง ข้อมูลที่นับได้จะเก็บเป็นรหัส ตัวเลขฐาน 2 คือ มีเลข 0 กับเลข 1 หมายถึงข้อใด
  ดิจิตอลคอมพิวเตอร์
  ไฮบริดคอมพิวเตอร์
  อนาล็อกคอมพิวเตอร์
  ถูกทุกข้อ
29. เมื่อต้องการส่ง E-mail Address ของผู้รับหน่วยงานในประเทศไทยที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นแห่งแรก ตรงกับข้อใด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  กระทรวงกลาโหม
  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
30. คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ.1960ที่องค์การทหารของสหรัฐอเมริกาสร้างสามารถประมวลผลได้กว่า 100 ล้านคำสั่งต่อวินาที หมายถึงข้อใด
  มินิคอมพิวเตอร์
  สถานีงานวิศวกรรม
  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com