วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
1. คำว่า 'achieve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ทำให้สำเร็จ
  ยอม
  ไม่สำเร็จ
  ไม่เรียบร้อย
2. คำว่า 'fur' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  นก
  ขนสัตว์
  เม่น
  กระต่าย
3. คำว่า 'learner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ผู้เรียน
  ปัญญา
  สติ
  ความรู้
4. คำว่า 'abroad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ต่างประเทศ
  ในประเทศ
  ในจังหวัด
  ต่างบ้าน
5. 'They are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด
  they'are
  Ary they
  They are
  They're
6. คำว่า 'fairy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เทวดา
  นางฟ้า
  เทพบุตร
  เทพธิดา
7. คำว่า 'year' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ปี
  เดือน
  วัน
  อาทิตย์
8. คำว่า 'loyal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ซื่อสัตย์
  คดกง
  หักหลัง
  กตัญญู
9. คำว่า 'big' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เล็ก
  ปานกลาง
  ใหญ่
  พอดี
10. คำว่า 'kitchen-garden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ครัว
  สวนครัว
  อาหาร
  แม่ครัว
11. คำว่า 'interesting' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  น่าสนใจ
  ความล่าช้า
  เบื่อหน่าย
  อ่อนไหว
12. คำว่า 'storm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ลม
  ไฟ
  พายุ
  น้ำ
13. คำว่า 'autumn' หมายถึงฤดูอะไร
  ฤดูใบไม้ร่วง
  ฤดูฝน
  ฤดูหนาว
  ฤดูร้อน
14. คำว่า 'foot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เท้า
  แขน
  มือ
  ขา
15. คำว่า 'investor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เงินลงทุน
  ผู้ลงทุน
  ที่ดิน
  อาคาร
16. คำว่า 'early' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  หัวค่ำ
  ตอนเช้า
  ตอนบ่าย
  ตอนเย็น
17. คำว่า 'call' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เรียก
  บอก
  ฟัง
  ถาม
18. คำว่า 'เล็บ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด
  ear
  eye
  leg
  nail
19. คำว่า 'meal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  มื้ออาหาร
  เนื้อหมู
  เนื้อสัตวื
  อาหารเช้า
20. คำว่า 'shoe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  กางเกง
  รองเท้า
  เข็มขัด
  เสื้อคลุม
21. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'หนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที
  One day has 24 hours
  One Hour has 60 minutes
  One minute has 60 seconds
  Hour One has 60 minutes
22. คำว่า 'crocodile' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ลูกน้ำ
  แมวน้ำ
  จระเข้
  สัตว์น้ำ
23. คำว่า 'grief' ตรงกับภาษาไทยในข้อใ
  ความยินดี
  ความเศร้าโศก
  ความดี
  ความกตัญญู
24. คำว่า 'corn' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  มะพร้าว
  ข้าวโพด
  ทุเรียน
  ส้ม
25. คำว่า 'idle' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ขยัน
  พยายาม
  เกียจคร้าน
  ความต้องการ
26. คำว่า 'own' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เป็นพี่น้อง
  เป็นญาติ
  เป็นเจ้าของ
  เป็นเจ้าหน้าที่
27. คำว่า 'restaurant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  ภัตตาคาร
  โรงอาหาร
  ธนาคาร
  สนามบิน
28. คำว่า 'incidental' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  พบเจอ
  บังเอิญ
  ความคิด
  ความฝัน
29. คำว่า 'because' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  เพราะฉะนั้น
  เพราะฉะนี้
  เพราะอะไร
  เพราะว่า
30. คำว่า 'home' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด
  โรงแรม
  โรงเรียน
  บ้าน
  ห้องแถว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com