ค 32102 ความน่าจะเป็น

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป
1.

  5,040
  2,880
  2,520
  1,260
2.

  1/2
  2/3
  3/4
  3/8
3.

  15/52
  5/52
  5/13
  4/13
4.

  76
  86
  96
  176
5.

  20
  40
  45
  90
6.

  120
  126
  294
  343
7.

  1,260
  1,680
  2,520
  5,040
8.

  96
  120
  144
  720
9.

  160
  210
  360
  480
10.

  2/5
  4/15
  3/5
  1/3
11.

  1/3
  3/4
  1/21
  4/9
12.

  11/26
  11/52
  4/13
  3/52
13.

  81
  85
  90
  100
14.

  0.0004
  0.00004
  0.000004
  0.0000004
15.

16.

  1/2
  1/4
  1/8
  7/8
17.

  2,400
  2,490
  2,500
  2,600
18.

  0
  1
  6/25
  1/6
19.

  100,000
  450,000
  900,000
  1,000,000
20.

  120
  156
  210
  840
21.

  1/2
  1/3
  1/4
  3/4
22.

  34,650
  35,650
  36,650
  39,916,800
23.

  110
  120
  240
  320
24.

  17
  16
  14
  13
25.

  1/4
  1/2
  2/3
  3/4
26.

  0
  0.5
  0.75
  1
27.

  20
  1,024
  24,300
  59,049
28.

  9!
  9!2!
  5!4!
  10!
29.

  120
  150
  210
  840
30.

31.

  6
  12
  30
  36
32.

  72
  265
  2,916
  6,561
33.

  72
  48
  36
  18
34.

35.

  30
  40
  50
  60
36.

  1/9
  2/9
  1/10
  1/5
37.

38.

  48
  36
  24
  16
39.

  120
  210
  252
  5,040
40.

  15
  5!3!
  60
  2!5!
41.

  15
  60
  120
  210
42.

  0
  1/10
  1/5
  1
43.

  25
  120
  125
  3,125
44.

  72
  360
  432
  648
45.

  80
  60
  48
  36
46.

  56,400
  76,400
  86,400
  518,400
47.

  1/9
  1/12
  1/36
  1/6
48.

  1/2
  1/6
  2/3
  1/30
49.

  2/7
  3/7
  1/8
  7/8
50.

  30
  50
  80
  5,040
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com