ข้อสอบอุปมาอุปไมย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป
1. เถาะ : ระกา ? : ?
  กระต่าย : แมว
  เมษายน : ตุลาคม
  ไก่ : กระต่าย
  มีนาคม : ธันวาคม
2. รัฐศาสตร์ : อักษรศาสตร์ ? : ?
  ครุศาสตร์ : วิศวกรรมศาสตร์
  แพทย์ศาสตร์ : เภสัชศาสตร์
  วิทยาศาสตร์ : นิติศาสตร์
  สถาปัตยกรรมศาสตร์ : วารสารศาสตร์
3. เขื่อน : น้ำ ? : ?
  คลอง : ฝาย
  ประตู : บ้าน
  โทรศัพท์ : คลื่นเสียง
  สวิชต์ : ไฟฟ้า
4. ช้าง : มด ? : ?
  กวาง : เสือ
  หมี : ผึ้ง
  ราชสีห์ : หนู
  หมาป่า : ลูกแกะ
5. ..........วันทา : หก..............
  ห้า : กางเขน
  แปด : สงบ
  สาม : สนิท
  เจ็ด : นาฬิกา
6. ไฟฉาย : ลูกเสือ ? : ?
  ตะเกียง : ทหาร
  ประภาคาร : เรือเดินทะเล
  เรดาร์ : เครื่องบิน
  ไต้ : ชาวเขา
7. ความผิดพลาด : ขาดประสบการณ์ ? : ?
  ทักษะ : พลาดพลั้ง
  การฝึกฝน : ประหยัด
  ความสำเร็จ : ชัยชนะ
  ความสูญเสีย : ความสะเพร่า
8. ..........อังกฤษ : บราซิล..........
  ฝรั่งเศส : อินเดีย
  ไทย : ชิลี
  ฮ่องกง : อาร์เจนตินา
  ออสเตรเลีย : คูเวต
9. วิทยุ : โทรทัศน์ เสียง : ?
  ผู้ชม
  เครื่องส่ง
  ละคร
  ภาพ
10. บะหมี่ : ข้าวผัด ? : ?
  ลูกชิ้น : ไข่ดาว
  ข้าวต้ม : ข้าวสวย
  อาหารว่าง : อาหารหนัก
  อาหารชาวจีน : อาหารชาวตะวันตก
11. เล็ก หน้า : ?
  ใหญ่ : หัว
  ใหญ่ : หลัง
  ตัว : ด้าน
  รูป : บาน
12. ..........เล็บ : ปอด..........
  มือ : เท้า
  กระดูก : กระเพาะอาหาร
  เส้นผม : หัวใจ
  จมูก : ปาก
13. นครราชสีมา : นครศรีธรรมราช ? : ?
  นครสวรรค์ : นครปฐม
  อุบลราชธานี : อุดรธานี
  สุรินทร์ : สุราษฎร์ธานี
  สกลนคร : ชุมพร
14. เชือก : จูง ? : ?
  รองเท้า : เท้า
  แหวน : นิ้ว
  หาง : ว่าว
  กุญแจมือ : นักโทษ
15. พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในลำดับที่ 3
  คำ
  วลี
  ประโยค
  พยัญชนะ
16. เกวียน : กรรไกร ? : ?
  เลื่อย : สิ่ว
  เข็ม : ผ้า
  หนังสือ : เทียนไข
  โค : คน
17. ห้องครัว : ห้องนอน ? : ?
  โรงอาหาร : ห้องเรียน
  ห้องอาหาร : โรงแรม
  ห้องครัว : แม่บ้าน
  โภชนาการ : การพักผ่อน
18. โต๊ะ : ตัว ช้าง : ?
  ต้น
  พลาย
  ตน
  เชือก
19. ไทย : สิงคโปร์ ? : ?
  ออสเตรเลีย : นิวซีแลนด์
  ฝรั่งเศส : อังกฤษ
  สหรัฐอเมริกา : เม็กซิโก
  จีน : เนเธอร์แลนด์
20. ขลุ่ย : แคน ? : ?
  อังกะลุง : ฆ้องวง
  ขิม : จะเข้
  ปี่ : กลอง
  ระนาด : โปงลาง
21. นมสด : กระสอบ ? : ?
  เนย : นม
  แก้วน้ำ : กระป๋อง
  ขี้ผึ้ง : สมุด
  ไขมัน : กระดาษ
22. คนงาน : โบนัส ? : ?
  ผู้ประกอบการ : กำไร
  นักกีฬา : ชัยชนะ
  นักธนาคาร : ดอกเบี้ย
  นักแสดง : เสียงปรบมือ
23. มอเตอร์ไซด์ : รถยนต์ ? : ?
  คน : ควาย
  จักรยาน : สามล้อ
  เป็ด : ไก่
  รถเข็น : รถบรรทุก
24. ย่อ : ขยาย สรุป : ?
  บรรยาย
  กำหนด
  ชี้แจง
  กฎเกณฑ์
25. อำเภอ : หมู่บ้าน ? : ?
  จังหวัด : ตำบล
  ปลัดอำเภอ : ผู้ใหญ่บ้าน
  เมือง : เทศบาล
  นายอำเภอ : กำนัน
26. ช่างไม้ : ฆ้อน ? : ?
  นักแต่งเพลง : นักร้อง
  ปากกา : นักประพันธ์
  พยาบาล : หมอ
  จิตรกร : พู่กัน
27. เปรี้ยว หวาน เค็ม.......................
  ร้อน
  พอดี
  เหลว
  กร่อย
28. ปรอท : เร็ว ทอง : ?
  ที
  สุก
  แพง
  มั่นคง
29. หีบ กล่อง ปี๊บ...........
  ตู้
  ตุ่ม
  ขวด
  ถ้วย
30. หน้าต่าง : เพดาน ? : ?
  ปล่องไฟ : ดาดฟ้า
  ประตูฟุตบอล : สนาม
  มุ้งลวด : เหล็กดัด
  ห้องน้ำ : ห้องครัว
31. หลอดภาพ : เสาอากาศ ? : ?
  เครื่องมือ : การก่อสร้าง
  ไวโอลีน : เครื่องดนตรี
  กาแฟ : เครื่องดื่ม
  เหงือกปลา : ครีบปลา
32. น้ำ : ออกซิเจน ? : ?
  โปรตีน : กรดอะมิโน
  ดิน : ปุ๋ย
  รถยนต์ : ยาง
  มนุษย์ : สมอง
33. หมากรุก : ฟุตบอล ? : ?
  มวย : บาสเกตบอล
  สกา : รักบี้
  ยกน้ำหนัก : ฟันดาบ
  ว่ายน้ำ : กอล์ฟ
34. ดึง ฉุด ลาก..........
  ชัก
  ดัน
  ขยับ
  เคลื่อน
35. น้ำ : ก๊อกน้ำ ? : ?
  แข็ง : เหลว
  น้ำมัน : ปัมพ์
  ครัว : อ่างล้างจาน
  ประปา : ช่าง
36. เดิน : กริยา ? : ?
  กิน : ข้าว
  เดิน : เท้า
  เป็ด : นาม
  แซง : อันตราย
37. โรงแรม : นักท่องเที่ยว ? : ?
  พระ : วัด
  โรงเรียน : ครู
  ค่ายพักแรม : ลูกเสือ
  สระว่ายน้ำ : นักว่ายน้ำ
38. นิโรธ : สมุทัย ? : ?
  ทำชั่ว : พูดปด
  ฆ่าสัตว์ : ผิดลูกผิดเมีย
  ศีล : ดื่มสุรา
  ทำบุญ : ทำทาน
39. นาง : งาม ? : ?
  กด : ดัน
  สาว : งาม
  ดัน : นัด
  ยก : ยอ
40. รัสเซีย : หมีขาว ? : ?
  แคนาดา : นกอินทรีย์
  สิงค์โปร์ : ปลาโลมา
  ออสเตรเลีย : จิงโจ้
  ญี่ปุ่น : สิงโต
41. กวาง : ควาย ? : ?
  สิงโต : แมว
  สุนัข : เสือ
  แรด : หมี
  ไก่ : เป็ด
42. กระติก : ขวดน้ำ ? : ?
  วิสกี้ : นม
  เหล็ก : แก้ว
  ควอต : ลิตร
  หนังสือ : เอกสารโรเนียว
43. ภาพยนตร์ : ผู้กำกับการแสดง ? : ?
  ละคร : ผู้อำนวยการสร้าง
  โทรทัศน์ : ผู้อำนวยการสถานนี
  นิตยสาร : ผู้อำนวยการ
  หนังสือพิมพ์ : บรรณาธิการ
44. ...........กรัม : นิ้ว...........
  น้ำหนัก : ความยาว
  เมตร : ปอนด์
  วา : ฟุต
  เซนติเมตร : ลิตร
45. จมูก : ใบหน้า ? : ?
  ลูกบิด : ประตู
  แหวน : นิ้ว
  เล็บ : มือ
  หน้าต่าง : ประตู
46. แว่น : ตา ? : ?
  หวี : ผม
  กำไร : แขน
  แหวน : มือ
  หมวก : ผม
47. กระดานดำ : ชอล์ก ? : ?
  ปากกาเคมี : ไวท์บอร์ด
  กระดาษ : ดินสอ
  ดิสเก็ต : โปรแกรมเมอร์
  บทกลอน : กวี
48. แว่น : ตา ? : ? 1. 2. 3. 4.
  หวี : ผม
  กำไร : แขน
  แหวน : มือ
  หมวก : ผม
49. เสือ : ป่า ? : ?
  พี่ : น้อง
  รถ : ถนน
  ปลา : น้ำ
  หญ้า : ดิน
50. เรือ : ประทุน ? : ?
  ต้นไม้ : ใบ
  ปากกา : ปลอก
  คน : ร่ม
  หลังคา : บ้าน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com