คำถามก่อนเรียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำราชาศัพท์ในข้อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
  พระราชปุจฉา
  พระชามาดา
  พระสวามี
  พระปิตุจฉา
2. คำราชาศัพท์สำหรับพระสงค์ข้อใดหมายถึง “จดหมาย”
  ใบปวารณา
  พระบัญชา
  ลิขิต
  พระโอวาท
3. คำว่า อัยกา เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาใด
  ภาษาบาลี
  ภาษาสันสกฤต
  ภาษาบราซิล
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
4. ข้อใดใช้คำว่า “อัยกา” ผิด
  พระบรมอัยกา
  พระอัยกา
  สมเด็จพระบรมอัยกา
  สมเด็จพระอัยกา
5. คำราชาศัพท์ของคำว่า “คาง” คือ
  พระเกศา
  พระชงฆ์
  พระศอ
  พระหนุ
6. ข้อไหนใช้คำว่า “ทรง” ผิด
  ทรงยืน
  ทรงช้าง
  ทรงเรือ
  ทรงแท่น
7. คุณรู้สึกอย่างไรกับการเรียนคำราชาศัพท์
  ฟรุ้งฟริ้ง กระดิ่งแมว
  น้อง พารา 2 เม็ด
  อกอีแป้นจะแตก
  ถูกทุกข้อ
8. พระสุณิสาหมายถึงใคร
  ลูกสะใภ้
  น้องชาย
  พี่สาวง
  ลูกเขย
9. พระบัญชรหมายถึงสิ่งใด
  ประตู
  ส้อม
  ช้อน
  หน้าต่าง
10. ข้อใดไม่ใช่คำที่ยืมมาจากภาษาบาลี
  พระอันตะ
  พระเสโท
  พระเนตร
  พระอัฐิ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com