คำถามก่อนเรียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คำราชาศัพท์ในข้อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น
  พระราชปุจฉา
  พระชามาดา
  พระสวามี
  พระปิตุจฉา
2. คุณรู้สึกอย่างไรกับการเรียนคำราชาศัพท์
  ฟรุ้งฟริ้ง กระดิ่งแมว
  น้อง พารา 2 เม็ด
  อกอีแป้นจะแตก
  ถูกทุกข้อ
3. พระบัญชรหมายถึงสิ่งใด
  ประตู
  ส้อม
  ช้อน
  หน้าต่าง
4. คำว่า อัยกา เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาใด
  ภาษาบาลี
  ภาษาสันสกฤต
  ภาษาบราซิล
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
5. พระสุณิสาหมายถึงใคร
  ลูกสะใภ้
  น้องชาย
  พี่สาวง
  ลูกเขย
6. ข้อใดไม่ใช่คำที่ยืมมาจากภาษาบาลี
  พระอันตะ
  พระเสโท
  พระเนตร
  พระอัฐิ
7. ข้อใดใช้คำว่า “อัยกา” ผิด
  พระบรมอัยกา
  พระอัยกา
  สมเด็จพระบรมอัยกา
  สมเด็จพระอัยกา
8. คำราชาศัพท์ของคำว่า “คาง” คือ
  พระเกศา
  พระชงฆ์
  พระศอ
  พระหนุ
9. คำราชาศัพท์สำหรับพระสงค์ข้อใดหมายถึง “จดหมาย”
  ใบปวารณา
  พระบัญชา
  ลิขิต
  พระโอวาท
10. ข้อไหนใช้คำว่า “ทรง” ผิด
  ทรงยืน
  ทรงช้าง
  ทรงเรือ
  ทรงแท่น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com