ข้อสอบเรื่องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงของ นักเรียน 6 คน มีความสูงดังนี้ 127, 152, 148, 174, 166 และ 157 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความสูงนี้มีค่าเท่ากับจำนวนใด
  157
  156
  155
  154
2. ใน 6 วัน สมปองเก็บเงินใส่กระปุกได้รวมทั้งสิ้น 120 บาท ในวันที่ 7 สมปองจะต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไร ค่าเฉลี่ยจึงจะเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท อยากทราบว่าสมปองจะต้องเก็บเงินในวันที่ 7 ให้ได้จำนวนกี่บาท
  35
  36
  37
  38
3. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 3, 5, 4, 2, 1, 4, 8, 7, 9, 3, 5, 6, 4, 8 มีค่าเท่ากับข้อใด
  4.9
  4.8
  4.7
  4.6
4. จากคะแนนสอบของลูกเสือหมู่หนึ่งแต่ละคนได้คะแนน 2, 4, 6, 8, 10 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบ
  5
  ุ6
  7
  8
5. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 2.5, 3.5, 2.4, 1.2, 3.2, 1.5, 5.2, 2.6, 4.2, 1.5, 2.3 มีค่าเท่ากับข้อใด
  2.4
  2.5
  2.6
  2.7
6. นายปัญญาต้องการเลือกก้อนหินให้ได้ 6 ก้อนมีน้ำหนักเฉลี่ย 55 กรัม เมื่อได้ก้อนหินมาเพียง 5 ก้อนมีน้ำหนัก 56, 52, 50, 56 และ 59 กรัม อยากทราบว่าน้ำหนักของก้อนหินก้อนที่ 6 จะหนักเท่าไร
  57
  56
  58
  59
7. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 5,5,6,6,7,7,8,8,9,9 มีค่าเท่ากับข้อใด
  5
  6
  7
  8
8. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 85, 95, 84, 75, 82, 45, 76, 83, 74, 85, 71, 76 มีค่าเท่ากับข้อใด
  55.5
  66.5
  77.5
  88.5
9. มีกล่อง 4 ใบ ในแต่ละกล่องมีมะม่วง 2, 4, 6, 8 ตามลำดับ อยากทราบจะทราบว่าเราสามารถเฉลี่ยมะม่วงได้กล่องละกี่ผล
  5
  6
  7
  8
10. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ 140, 150, 120, 130, 160, 170, 150, 120, 130 มีค่าเท่ากับข้อใด
  141
  142
  143
  144
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com