แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้มีปัญญาธรรม
  นาคารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  นารินทร์ชอบทำงานเป็นกลุ่ม
  นาธารชอบพูดเกิดจริง
  นาวีเคารพสิทธิผู้อื่น
2. ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ใครใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องที่สุด
  ฝนเลือกใช้ข้อมูลที่มีผู้วิเคราะห์ไว้แล้ว
  นุ่นนำข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาคัดลอกทันที
  แนนเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
  ต่ายนำข้อมูลที่สืบค้นมาเปรียบเทียบกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. ผู้ผลิตรายใดมีความรับผิดชอบต่ออาชีพมากที่สุด
  ป้านุชติดราคาขายเสื้อราวบนตัวละ 99 บาท ส่วนราวตัวล่างราคา 199 บาท แต่ไม่ได้ติดราคา
  ป้านิดซื้อปลาจากชาวประมงมาทำห่อหมกปลา เพราะได้ปลาสด
  ลุงบุญเก็บผักที่ฉีดยาฆ่าแมลงมาแล้ว 2 วัน ไปจำหน่าย
  ลุงอ้วนนำตะกั่วใส่ที่หัวกุ้งเพื่อให้กุ้งมีน้ำหนักมาก
4. ใครไม่ปฏิบัติตามหลักในการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  ต้นจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในงานบวชของลูกชาย
  อุ้ยนำเงินใส่ซองผ้าป่าตามกำลังทรัพย์ที่ตนมี
  แตงนิมนต์พระมาสวดในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  แอมใส่บาตรที่หน้าบ้านเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด
5. การปฏิบัติตนของใครเกี่ยวข้องกับศาสนพิธีน้อยที่สุด
  หน่อยกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
  ก้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  ฝนตั้งจิตอธิษฐานขอพร
  ต้อมกล่าวอาราธนาศีล
6. ในแผนที่มีการใช้สัญลักษณ์สีแทนความสูงต่ำของแผนที่ โดยสีน้ำตาลแทนภูเขาสูง สีเขียวแทนพื้นที่ราบลุ่ม จากข้อความนี้น่าจะพบสีน้ำตาลในบริเวณจังหวัดใด
  แพร่
  ลพบุรี
  เพชรบูรณ์
  พระนครศรีอยุธยา
7. ต้นอายุครบ 20 ปี เขาจึงเข้ารับการอุปสมบท ต้นจะประกอบพิธีอุปสมบทที่ใด
  กุฏิ
  พระอุโบสถ
  หอสวดมนต์
  ศาลาการเปรียญ
8. ใครใช้ภูมิปัญญาไทยในการดำรงชีวิต
  นัททำไร่กระเทียม
  ก้อยวาดภาพบ้านเรือนไทยส่งครู
  แนนโพสต์รูปอาหารไทยลงในเฟสบุ๊ก
  แอ๋วดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ
9. ตุลมีเพื่อนสนิทชื่อต้อม ต้อมมักจะมีของเล่นแปลกๆ มาให้ตุลเล่นด้วยอยู่เสมอ ตุลจึงอยากได้ของเล่นของต้อมมาเป็นของตนเองจากข้อความนี้สอดคล้องกับหลักธรรมใด
  วจีทุจริต
  กายทุจริต
  มโนทุจริต
  กายทุจริตและมโนทุจริต
10. ประพัทธ์เป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งหนึ่ง เขาได้รับสิทธิในการเช่าที่ดินเพื่อทำนา ประพัทธ์เป็นสมาชิกสหกรณ์ในข้อใด
  สหกรณ์นิคม
  สหกรณ์การเกษตร
  สหกรณ์การบริการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com