แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หน่วยใดในคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
  control unit
  register
  machine cycle
  arithmetic logic unit
2. ข้อมูลใดสามารถบอกความละเอียดของการแสดงภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
  resolution
  aspect ratio
  nit
  bit depth
3. หน่วยเก็บข้อมูลขนาดเล็กที่อยู่ในเอแอลยูเรียกว่าอะไร
  หน่วยความจำแคช
  เรจิสเตอร์
  หน่วยความจำหลัก
  หน่วยความจำบัฟเฟอร์
4. อุปกรณ์ต่างๆบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ขจะเชื่อมโยงกันด้วยวิธีใด
  ใช้การทำงานของสารกึ่งตัวนำ
  ใช้ระบบบัส
  เชื่อมโยงทางแสง
  เชื่อมโยงทางสายขนาดเล็ก
5. การบอกความจุของหน่วยความจำจะใช้หน่วยใด
  บิต
  แอดเดรส
  กิกะไบต์
  เรจิสเตอร์
6. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย อะไรบ้าง
  2 หน่วย คือ Input unit , Output Unit
  3 หน่วย คือ Input Unit, Cpu , Output unit
  4 หน่วย คือ Input unit , CPU , Memory Unit , Output unit
  5 หน่วย Input unit , CPU < Memory unit , Output unit , Storage Unit
7. ความสามารถของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับอะไร
  การทำงานภายในของซีพียู
  ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา
  ความเร็วบัสบนเมนบอร์ด
  ถูกทุกข้อ
8. ความเร็วบัส 1 MHz สามารถรับส่งข้อมูลได้เท่าไร
  100,000 ครั้งต่อวินาที
  1,000,000 ครั้งต่อวินาที
  10,000,000 ครั้งต่อวินาที
  100,000,000 ครั้งต่อวินาที
9. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อใช้ประมวลผลข้อมูล
  Random Access Memory
  Read Only Memory
  Central Processing Unit
  Memory Unit
10. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางในซีพียู
  ชิป
  เมนบอร์ด
  การ์ดแสดงผล
  ไมโครโพรเซสเซอร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com