แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หน่วยใดในคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
  control unit
  register
  machine cycle
  arithmetic logic unit
2. การบอกความจุของหน่วยความจำจะใช้หน่วยใด
  บิต
  แอดเดรส
  กิกะไบต์
  เรจิสเตอร์
3. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางในซีพียู
  ชิป
  เมนบอร์ด
  การ์ดแสดงผล
  ไมโครโพรเซสเซอร์
4. ความเร็วบัส 1 MHz สามารถรับส่งข้อมูลได้เท่าไร
  100,000 ครั้งต่อวินาที
  1,000,000 ครั้งต่อวินาที
  10,000,000 ครั้งต่อวินาที
  100,000,000 ครั้งต่อวินาที
5. หน่วยเก็บข้อมูลขนาดเล็กที่อยู่ในเอแอลยูเรียกว่าอะไร
  หน่วยความจำแคช
  เรจิสเตอร์
  หน่วยความจำหลัก
  หน่วยความจำบัฟเฟอร์
6. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย อะไรบ้าง
  2 หน่วย คือ Input unit , Output Unit
  3 หน่วย คือ Input Unit, Cpu , Output unit
  4 หน่วย คือ Input unit , CPU , Memory Unit , Output unit
  5 หน่วย Input unit , CPU < Memory unit , Output unit , Storage Unit
7. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อใช้ประมวลผลข้อมูล
  Random Access Memory
  Read Only Memory
  Central Processing Unit
  Memory Unit
8. ข้อมูลใดสามารถบอกความละเอียดของการแสดงภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
  resolution
  aspect ratio
  nit
  bit depth
9. อุปกรณ์ต่างๆบนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ขจะเชื่อมโยงกันด้วยวิธีใด
  ใช้การทำงานของสารกึ่งตัวนำ
  ใช้ระบบบัส
  เชื่อมโยงทางแสง
  เชื่อมโยงทางสายขนาดเล็ก
10. ความสามารถของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับอะไร
  การทำงานภายในของซีพียู
  ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา
  ความเร็วบัสบนเมนบอร์ด
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com