แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ
  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  เปลี่ยนรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจาย
  เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. ข้อใดต่อไปนี้เขียนคำว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ได้ถูกต้อง
  Techno Information
  Information Techno
  Technology Information
  Information Technology
3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยกี่ด้าน
  1 ด้าน
  2 ด้าน
  3 ด้าน
  4 ด้าน
4. ข้อใดคือคำที่ประกอบกันเเล้วมีความหมายเหมือนกับคำว่า "ไอที"
  ข้อมูลสารสนเทศ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  การประมวลผล เทคโนโลยี
  ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ
5. ลักษณะในข้อใดไม่ใช่เเนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารในอนาคต
  ขนาดใหญ่เเต่มีราคาลดลง
  ขนาดเล็กเเต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  ผนวกอุปกรณ์หลายๆ อย่างไว้ในเครื่องเดียว
  หน้าจอสัมผัสสามารถสั่งการได้ด้วยเสียง
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โทรศัพท์
  โทรทัศน์
  โทรภาพ
  โทรคมนาคม
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ด้านของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์
  เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคม
  เทคโนโลยีด้านสังคมวัฒนธรรม
  ผิดทุกข้อ
8. การพูดคุยผ่านทาง Facebook ทางอินเทอร์ระหว่างประเทศเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใด
  เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
  เทคโนโลยีทางการเเพทย์
  เทคโนโลยีชีวภาพ
  เทคโนโลยีการผลิต
9. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้จัดเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
  โทรศัพท์
  วิทยุกระจายเสียง
  โทรทัศน์
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  วีดีทัศน์ตามอัทยาศัย
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  การเรียนรู้จากครูผู้สอน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com