แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการนำเสนองาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบการสร้างข้อความ
  สร้างด้วยเค้าโครงภาพนิ่ง
  สร้างด้ายกล่องข้อความ
  สร้างด้วยอักษรศิลป์
  สร้างด้วยเทมเพลต
2. มุมมองใดต่อไปนี้เเสดงการนำเสนองาน
3. ถ้าต้องการเเทรกรูปทรงต่างๆ ต้องเลือกที่สัญลักษณ์ใด
4. การเพิ่มแผ่นสไลด์มีกี่วิธี
  2 วิธี
  3 วิธี
  4 วิธี
  5 วิธี
5. ข้อใดต่อไปนี้คือการใสเงาสะท้อนรูปร่าง
  Shadow
  Reslection
  Shape outline
  Shape effects
6. มุมมองใดต่อไปนี้เเสดงลำดับภาพนิ่งทั้งหมด
7. การนำสไลด์ที่ได้ออกแบบไว้เเล้วไปใช้ในการสอนเรียกว่าอะไร
  การใส่ปุ่มปฏิบัติการ
  การเชื่อมโยงข้อมูล
  การกำหนดเวลา
  การนำเสนอภาพนิ่ง
8. การดูงานนำเสนอหรือการฉายสไลด์มีกี่วิธี
  3 วิธี
  4 วิธี
  5 วิธี
  6 วิธี
9. ถ้าต้องการเเทรกรูปภาพเข้ามาในงานนำเสนอต้องใช้เครื่องมือใด
10. ถ้าต้องการเเทรกตาราง ต้องใช้สัญลักษณ์ใด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com