แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. บริเวณที่เป็นทางเข้าของของเหลวจากตับและตับอ่อนคือบริเวณใด
  ดูโอดินัม
  ไอเลียม
  เจจูนัม
  ซีกัม
2. อาหารประเภทแป้งถูกย่อยทางเคมีเป็นครั้งแรกที่อวัยวะในข้อใด
  ปาก
  หลอดอาหาร
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
3. ส่วนของกระเพาะอาหารส่วนใดไม่มีหูรูด
  cardiac
  pylorus
  fundus
  ilium
4. อวัยวะใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
  ปอด
  กระเพาะอาหาร
  ฟัน
  ลำใส้ใหญ่
5. ขบวนการ peristalsis เกิดขึ้นบริเวณใด
  หลอดอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ลำไส้ใหญ่
  ถูกทุกข้อ
6. การย่อยอาหารโดยเอนไซม์เกิดขึ้นครั้งแรกที่ใด
  ปาก
  หลอดอาหาร
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
7. ข้อใดไม่ช่หน้าที่ของกระเพาะอาหาร
  ย่อยโปรตีน
  สร้างกรดไฮดดรคลอริก
  ทำให้โปรตีนในน้ำนมเป็นลิ่ม
  ทำให้ไขมันมีโมเลกุลเล็กลง
8. เอนไซม์ในน้ำลายช่วยย่อยอาหารประเภทใด
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน
  วิตามิน
9. ฟันน้ำนมต่างกับฟันแท้กี่ซี่
  น้อยกว่า 4 ซี่
  น้อยกว่า 12 ซี่
  มากกว่า 10 ซี่
  มากกว่า 12 ซี่
10. หน้าที่ของลิ้นคือข้อใด
  รับรส
  ช่วยส่งอาหารไปยังหลอดอาหาร
  คลุกเคล้ากับอาหาร
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com