แนวข้อสอบระบบย่อยอาหาร

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. บริเวณใดของลำไส้เล็กที่พบว่ามีกิจกรรมน้อยที่สุด
  ดูโอดินัม
  ไอเลียม
  เจจูนัม
  ซีกัม
2. อาการท้องผูกเกิดจากการทำงานผิดปกติของอวัยวะใด
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ลำไส้ใหญ่
  ทวารหนัก
3. ข้อใดไม่ช่หน้าที่ของกระเพาะอาหาร
  ย่อยโปรตีน
  สร้างกรดไฮดดรคลอริก
  ทำให้โปรตีนในน้ำนมเป็นลิ่ม
  ทำให้ไขมันมีโมเลกุลเล็กลง
4. ข้อใดผิด
  น้ำลายมีน้ำเป็นองค์ประกอบ 99.5%
  มีเอนไซม์อะไมเลสในน้ำลาย
  สารเมือกในน้ำลายทำให้อาหารลื่น
  น้ำลายมีน้ำย่อยหลายชนิด
5. อาหารประเภทไขมัน จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เมื่อใด
  เมื่อเป็นกรด คือกรดอะมิโน
  เมื่อคลุกเคล้ากับน้ำดี
  เมื่ออยู่ในสภาพที่เป็นเบส
  เมื่ออยูในรูปของกรดไขมัน
6. ต่อมน้ำลายมีกี่คู่ ทำหน้าที่สำคัญอย่างไร
  1 คู่ สร้างสารเมือก
  2 คู่ หล่อลื่นอาหาร
  3 คู่ สร้างน้ำย่อย
  4 คู่ รับรสอาหาร
7. ฟันน้ำนมต่างกับฟันแท้กี่ซี่
  น้อยกว่า 4 ซี่
  น้อยกว่า 12 ซี่
  มากกว่า 10 ซี่
  มากกว่า 12 ซี่
8. เอนไซม์ในน้ำลายช่วยย่อยอาหารประเภทใด
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน
  วิตามิน
9. การย่อยอาหารในปากข้อใดเ กิดได้น้อยที่สุดในปาก
  แป้งเป็น เดกซ์ตริน
  เดกซ์ตริน เป็นมอลโตส
  มอลโทสเป็นกลูโคส
  ไม่มีข้อถูก
10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของตับ
  สร้างน้ำย่อยไขมัน
  สร้างสารทำลายเม็ดเลือดตับอ่อน
  สร้างน้ำดีทำไปช่วยทำให้ไขมันแตกตัว
  สร้างไกลโคเจนจนการกลูโคส
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com