อาซียน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ภาพใดแสดงให้เห็นความรักกันของอาเซียนที่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุด
2. ประชาคมอาเซียน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าอะไร?
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันตก
3. สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ใด
  ประเทศไทย
  ประเทศอินโดนีเซีย
  ประเทศสิงคโปร์
  ประเทศลาว
4. ประเทศใดไม่ เกี่ยวข้องกับการกำเนิดอาเซียน
  สาธารณรัฐสิงคโปร์
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
5. 5+1 เท่ากับเท่าไหร่
  6
  7
  8
  9
6. กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้ภาษาใดเป็นภาษาราชการของอาเซียน
  ภาษาไทย
  ภาษามาเลย์
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาฝรั่งเศส
7. การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือความหมายของสัญลักษณ์ใด
  รวงข้าว
  ตัวอักษรคำว่า asean สีน้ำเงิน
  รวงข้าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกัน
  พื้นที่วงกลมสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน
8. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
  อาเซียน
  สหประชาชาติ
  ปฏิญญาอาเซียน
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
9. อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ
  1
  3
  5
  7
10. ประเทศใดไม่ เกี่ยวข้องกับการกำเนิดอาเซียน
  สาธารณรัฐสิงคโปร์
  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com