แบบทดสอบก่อนเรียน ทรัพยกรธรณี

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. แร่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
2. ข้อใดหมายถึงความพรุนของดิน
  การถ่ายเทอากาศผ่านดิน
  การถ่ายเทของน้ำผ่านดิน
  ขนาดช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
  ขนาดของเม็ดดิน
3. ข้อใดเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุด และมีปริมาณมากที่สุด
  นิวเคลียร์
  น้ำ
  แสงอาทิตย์
  ไฮโดรเจน
4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดินชั้นบน
  มีเนื้อละเอียดสีจาง
  มีปุ๋ยและฮิวมัสมาก
  มีเนื้อหยาบสีดำคล้ำ
  มีความพรุนมาก
5. ภาคใดของประเทศไทยที่มีน้ำใต้ดินมากกว่าภาคอื่น
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
  ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. เทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นประเภทใด
  ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
  กิจกรรมบันเทิง
  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
  สภาพสังคม
7. ปัจจัยข้อใดมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของน้ำใต้ดิน
  ปริมาณฝนที่ตกลงมา
  ปริมาณน้ำที่ซึมลงใต้ดิน
  ลักษณะภูมิประเทศ
  การขุดบ่อบาดาลจำนวนน้อย
8. พลังงานทดแทน หมายถึงอะไร
  น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากหิน
  พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง
  พลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
  พลังงานที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
9. ข้อใดไม่ใช่วัตถุต้นกำเนิดดิน
  หินกรวดมนและแร่
  หินศิลาแลงและแร่
  หินสลายตัวจนละเอียด
  ฮิวมัส
10. พระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น จังหวัดเลย ถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทใด
  สภาพภูมิอากาศ
  สภาพภูมิประเทศ
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
  ทิวทัศน์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com