เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ซอฟแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร
  ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
  เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
  ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
  เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์
2. ข้อใดเป็นการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  การส่งธนาณัติ
  การติดป้ายโฆษณา
  การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
  การเชิญชวนคนมาสมัครเป็นสมาชิก
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน คือข้อใด
  การใช้ e-learning
  การชำระภาษีออนไลน์
  ทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง
4. ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
  โมเด็ม
  จอภาพ
  แป้นพิมพ์
  ชิปไมโครโปรเซสเซอร์
5. การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ข้อใด ต่างจากพวก
  สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์
  เส้นทางรถประจำทางออนไลน์
  การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านเอทีเอ็ม
  รายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์ www.yahoo.com
6. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์ ยกเว้น ข้อใด
  การเบิกถอนเงินอัตโนมัติ
  การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  การมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
  การค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน
7. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์
  ลำโพง
  แป้นพิมพ์
  สแกนเนอร์
  จอภาพแบบสัมผัส
8. หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  2 ประเภท ได้แก่ ROM และ RAM
  3 ประเภท ได้แก่ ROM RAM CMOS
  2 ประเภท ได้แก่ Static และ Dynamic RAM
  ข้อ ก. และ ค. ถูก
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM
  หน่วยความจำชั่วคราว
  เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด
  ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
  เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป
10. ข้อใด ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในสารสนเทศ
  เมาส์ จอภาพ
  แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์
  สแกนเนอร์ แป้นพิมพ์
  กล้องดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com