คำราชาศัพท์ ม.6/12 ปี 2558 โรงเรีนยภูเก้ตวิทยาลัย (ก่อนเรียน)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. พระองคุลีในคำราชาศัพท์ใช้คำว่าอะไร
  ผม
  จมูก
  นิ้วมือ
  หน้าอก
2. ในหลวงทรงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ พระราชแปลว่าอะไร
  ถาม
  มอง
  ยืม
  ให้
3. แทนชื่อที่พูดควรใช้กับพระภิกษุสงฆ์ว่าอย่างไร
  พระคุณท่าน
  ท่าน
  ฝ่าพระบาท
  พระคุณเจ้า
4. นิมนต์ เป็นคำที่ต้องใช้กับใคร
  สภาพชน
  พระมหากษัตริย์
  ขุนนาง
  พระภิกษุ
5. คำว่า เสวย เป็นำที่รับมาจากภาษาอะไร
  ญวน
  มอญ
  เขมร
  พม่า
6. คำว่า พ่อ ในคำราศัพท์ใช้คำว่าอะไร
  พระเชษฐา
  พระชนก
  พระอนุชา
  พระชนนี
7. พี่ชาย ในคำราชาศัพท์ใช้คำว่าอะไร
  พระเชษฐา
  พระชนก
  พระอนุชา
  พรชนนี
8. พระเกศาในคำราชาศัพท์แปลว่าอะไร
  ท้อง
  ศรีษะ
  ผม
  นิ้วมือ
9. ในหลวงทรงรับประทานอาหารพระกายาหารมากขึ้น เราควรใช้ำคำใดทีเพื่อให้เหมาะสม
  เสวย
  บรรทม
  เสด็จ
  สรงน้ำ
10. มรณภาพ แปลว่าอะไร
  นอน
  หิว
  มองดู
  ตาย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com