เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหมู่บ้าน
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก
2. ข้อใดคือ ข้อมูล (Data)
  เมาส์ แป้นพิมพ์ ลำโพง จอภาพ
  แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน มืถือ
  โปรแกรม Microsoft Windows
  เอกสาร ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ข้อเท็จจริงต่างๆ
3. อัพโหลด (Up load) มีความหมายตรงกับข้อใด
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องแม่ข่าย
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่เครือข่ายไปเครื่องแม่ข่าย
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายไปยังเครื่องลูกข่าย
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องลูกข่าย
4. โดเมนเนม (domain name) คืออะไร
  ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์
  ชื่อเสิร์ชเอ็นจิ้นที่ใช้ค้นหาข้อมูล
  ชื่อผู้ให้บริการอีเมล์
  ชื่อเว็บไซต์
5. ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย
  อินฟราเรด (infrared)
  คลื่นแรงดัน (Pressure waves)
  คลื่นวิทยุ (radio frequency)
  ไมโครเวฟ (microwave)
6. ดาวน์โหลด (Down Load) มีความหมายตรงกับข้อใด
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องแม่ข่าย
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่เครือข่ายไปเครื่องแม่ข่าย
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายไปยังเครื่องลูกข่าย
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องลูกข่าย
7. รูปแบบของ URL ของเว็บไซต์ใดเขียนได้ถูกต้อง
  http:/www.kruaof.co.th
  http:///www.kruaof.ac.th
  http//www.kruaof.com
  http://www.kruaof.net
8. หมายเลข 192.168.1.1 หมายถึงข้อใด
  อินเตอร์เน็ต แอคเค้า (Internet Account)
  ที่อยู่อีเมล์ (E- mail Address)
  ไอพีแอดเดรส (IP Address)
  หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ (Number computer)
9. ส่วนใดที่ใช้สำหรับเขียนที่อยู่ทางอีเมล์ของผู้รับ
  ถึง (To)
  หัวเรื่อง (Title)
  ข้อความ (Message)
  แนบไฟล์ (Attachments)
10. อีเมลล์ (E-mail) ตรงกับข้อใด
  บริการการส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  โปรแกรมบันทึกเสียงอิเล็กทรอนิกส์
  การส่งจดหมายไปรษณีย์ EMS
  โปรแกรมสร้างงานอิเล็กทรอนิกส์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com