เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 เรื่อง การสื่อสารข้อมูล

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ส่วนใดที่ใช้สำหรับเขียนที่อยู่ทางอีเมล์ของผู้รับ
  ถึง (To)
  หัวเรื่อง (Title)
  ข้อความ (Message)
  แนบไฟล์ (Attachments)
2. kruaof@gmail.com อ่านได้ว่าอย่างไร
  ครูออฟ -เอ-จีเมล์-ดอท-คอม
  ครูออฟ -แอด-จีเมล์-ดอท-คอม
  ครูออฟ -อะ-จีเมล์-ดอท-คอม
  ครูออฟ -แอน-จีเมล์-ดอท-คอม
3. หมายเลข 192.168.1.1 หมายถึงข้อใด
  อินเตอร์เน็ต แอคเค้า (Internet Account)
  ที่อยู่อีเมล์ (E- mail Address)
  ไอพีแอดเดรส (IP Address)
  หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ (Number computer)
4. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส (bus topology)
  โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน (ring topology)
  โครงสร้างเครือข่ายแบบสนาม (field topology)
  โครงสร้างเครือข่ายแบบดาว (star topology)
5. รูปแบบของ URL ของเว็บไซต์ใดเขียนได้ถูกต้อง
  http:/www.kruaof.co.th
  http:///www.kruaof.ac.th
  http//www.kruaof.com
  http://www.kruaof.net
6. ข้อใดคือ ข้อมูล (Data)
  เมาส์ แป้นพิมพ์ ลำโพง จอภาพ
  แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน มืถือ
  โปรแกรม Microsoft Windows
  เอกสาร ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ ข้อเท็จจริงต่างๆ
7. โปรแกรมที่ใช้ในการค้นดูเว็บไซต์ คือข้อใด
  เว็บเซอร์เวอร์ (Web Server)
  เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)
  เว็บซีเอ็มเอส (Web CMS)
  เว็บอิดิเตอร์ (Web Editor)
8. อัพโหลด (Up load) มีความหมายตรงกับข้อใด
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องแม่ข่าย
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่เครือข่ายไปเครื่องแม่ข่าย
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายไปยังเครื่องลูกข่าย
  การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องลูกข่าย
9. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์อุปกรณ์เครือข่าย
  เซิร์ฟเวอร์ (Server)
  ฮับ (HUB)
  เราต์เตอร์ (Router)
  แฟลชไดรฟ์ (flash drive)
10. ไวเลสแลน (Wireless LAN) คือข้อใด
  การติดต่อสื่อสารในระยะทางใกล้ๆโดยใช้สาย
  การติดต่อสื่อสารในระยะทางใกล้ๆโดยไม่ใช้สาย
  การติดต่อสื่อสารในระยะทางไกลๆโดยใช้สาย
  การติดต่อสื่อสารในระยะทางไกลๆโดยไม่ใช้สาย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com