คำราชาศัพท์ ม.6/12 ปี 2558 โรงเรีนยภูเก้ตวิทยาลัย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กำนันนิมนต์พระมา 5 รูป คำว่านิมนต์แปลว่าอะไร
  ยืม
  รับไป
  ชอให้
  เชิญ
2. ฉลองพระองค์และฉลองพระบาทคืออะไรกับอะไร
  ที่นอนและผ้าอาบน้ำ
  เสื้อและกางเกง
  ตุ้มหูและกำไล
  เสื้อและรองเท้า
3. คำว่า โอรส เป็นคำที่รับมาจากภาษาอะไร
  พม่า
  บาลี-สันสฤต
  มอญ
  เขมร
4. ข้อใดเป็นหมวดร่างกายทั้งหมด
  พระอุทร พระฉวี
  พระปิตุลา พระเนตร
  พระราศี พระชนก
  พระศอ พระสวามี
5. หากพระมหากษัตรย์ทรงทักทายประชาชนต้องใช้คำว่าอะไร
  พระราชปฏิสันถาร
  ทอดพระเนตร
  พระราชปูจฉง
  สรงน้ำ
6. เจ้านายหรือขุนนางจะใช้คำแทนผู้ที่พูดถึงคืออะไร
  พระองค์
  ท่าน
  พระคุณเจ้า
  ฝ่าพระบาท
7. ที่มาของคำราชาศัพท์มีกี่แบบ
  1 แบบ
  2 แบบ
  3 แบบ
  4 แบบ
8. ทรงไม่มีอาการประชวรแปลว่าอะไร
  หิว
  ง่วงนอน
  ป่วย
  เหนื่อย
9. ป้าของกษัตริย์ใช้คำว่าอะไร
  ประปิตุลา
  พระสวามี
  ประปิตุจฉา
  พระอัยยิกา
10. ผู้ที่ต้องใช้คำราชาศัพท์มีกี่แบบ
  5 แบบ
  6 แบบ
  3 แบบ
  8แบบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com