แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ถ้าต้องการเพิ่มหน้ากระดาษทีละหลายๆ หน้าในครั้งเดียว จะเลือกคำสั่งใด
  Page
  Insert page
  Insert Chapter > page
  Insert Chapter > Multiple page
2. ถ้านักเรียนจะเปลี่ยนสีหน้ากระดาษของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ควรทำตามขั้นตอนใด
  Option > Set Book Option > Page Margins
  Option > Set Book Option > Book Background
  Option > Set Book Option > Book Cover
  Option > Set Book Option > Page Background
3. ไฟล์ชนิดใดที่ไม่สามารถนำมาเเทรกลงในโปรเเกรม Flip Publisher ได้
  AVI
  HTML
  MP3
  MPEG
4. ขั้นตอนการทำให้ข้อความตัวหนา ต้องเลือกคำสั่งใด
  B
  T
  U
  I
5. ข้อใดต่อไปนี้คือเหตุผลในการเลือกใช้โปรเเกรมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  ความต้องการนำไปใช้งาน
  ความสามารถของผู้จัดทำ
  งบประมาณที่ใช้ในการจัดทำ
  ความมากน้อยของเนื้อหา
6. การบันทึกไฟล์โปรเเกรม Flip Publisher เเล้วจะได้ไฟล์งานกี่ไฟล์
  1 ไฟล์
  2 ไฟล์
  3 ไฟล์
  4 ไฟล์
7. ถ้านักเรียนจะเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มเดิมขึ้นมาเเก้ไขใหม่ จะเลือกคำสั่งใด
  New Book
  Edit Book
  Save Book
  Open Book
8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกเเล้วสามารถนำมาเเก้ไขเพิ่มเติมทีหลังได้จะมีนามสกุลไฟล์รูปแบบใด
  .EXE
  .DML
  .OPF
  .OPD
9. ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงในหน้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ต้องใช้คำสั่งใด
  Text
  Page
  Annotations
  Multimedia Object
10. ถ้าต้องการเพิ่มหน้ากระดาษทีละหนึ่งหน้า ต้องเลือกคำสั่งใด
  ์์New page
  Insert page
  Copy page
  Delete page
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com