O-Net ศิลปะ ป.6

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การฟังความช้า – เร็ว ของเพลง เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบใด
  จังหวะ
  การประสานเสียง
  ทำนอง
  รูปแบบของเพลง
2. การร้องเพลงสากล จำเป็นต้องใช้ความรู้จากวิชาใด
  วิทยาศาสตร์
  สุขศึกษา
  ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษ
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงรำเชิญพระขวัญคือข้อใด
  พัด
  ธูป
  ดอกไม้
  แว่นเทียน
4. ถ้าต้องการเขียนภาพให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่องและสะเทือนใจควรเลือกใช้เส้นแบบใด
  เส้นโค้ง และ เส้นซิกแซก
  เส้นซิกแซก และ เส้นตรงแนวนอน
  เส้นตรง และ เส้นเฉียง
  เส้นโค้ง และ เส้นตรง
5. ระนาดเอก ถูกสร้างสรรค์มาจากวัสดุใด
  ไม้
  เหล็ก
  พลาสติก
  อะลูมิเนียม
6. การขับร้องเพลง ควรปฏิบัติอย่างไร
  ร้องเบากว่าเสียงดนตรี
  สบตากับผู้ฟังขณะร้องเพลง
  พูดหยอกล้อกับผู้ชม
  ไม่แสดงความรู้สึกขณะร้องเพลง
7. กิจกรรมใดเกี่ยวข้องกับความรู้ทางศิลปะ
  การตกแต่งห้องนอน
  การทำความสะอาดพื้น
  การแปรงฟัน
  การนอนหลับ
8. ประเภทของงานสถาปัตยกรรมในข้อใด ไม่เข้าพวก
  พระที่นั่งอนัตสมาคม
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
  เจดีย์ศรีสุริโยทัย
  พระราชวังบางประอิน
9. ท่าทางต่าง ๆ ที่ใช้แสดงนาฏศิลป์ไทย เราเรียกว่าอะไร
  นามศัพท์
  กิริยาศัพท์
  นาฏยศัพท์
  คุณศัพท์
10. การฝึกฝนบัลเล่ต์สามารถแก้ไขข้อบกพร่องทางสรีระข้อใดได้บ้าง
  หลังค่อม
  ขาโก่ง
  ศีรษะเอียง
  เท้าบิดออกด้านนอก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com