แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การบันทึกไฟล์ภาพที่มีการเคลื่อนไหว นิยมบันทึกให้เป็นไฟล์แบบใด
  PSD (Photoshop File)
  TIFF (Tagged Image File Format)
  JPG (Joint Photoshop Experts Group)
  GIF (Graphics Interchange Format)
2. คำสั่ง Select > Modify > Feather ใช้สำหรับทำอะไร
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูคมชัดขึ้น
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูสวยงาม
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูมีรอยหยัก
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดู Soft
3. ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop
  Bitmap
  RGB Color
  CMYK Color
  Vector
4. การปรับขนาดของรูปภาพควรใช้คำสั่งใด
  Image > Mode
  Image > Duplicate
  Image > Canvas Size
  Image > Image Size
5. ค่า Resolution มาตรฐานสำหรับงานบนเว็บคือเท่าใด
  300 pixel/inch
  300 pixel/cm
  70 pixel/inch
  70 pixel/cm
6. Title Bar คืออะไร
  เมนูบาร์
  แถบตัวเลือก
  แถบชื่อเรื่อง
  แถบสถานะ
7. คำสั่งในการสร้างงานใหม่คือข้อใด
  File > Save
  File > Browse
  File > New
  File > Import
8. ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop
  Km
  Points
  Inch
  Pixel
9. Slice Tool มีหน้าที่อะไร
  เป็นอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพและระบายสี
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลือกพื้นที่การทำงาน
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลบส่วนต่าง ๆของภาพที่เราไม่ต้องการ
  เป็นอุปกรณ์ในการตัดรูปภาพออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
10. หากเราต้องการที่จะปรับสี ขนาดของรูปภาพ เราควรเลือกที่คำสั่งใด
  Image
  File
  Edit
  Select
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com