แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. พาเล็ตที่ใช้ในการปรับมุมมองรูปภาพเพื่อย่อหรือขยาย
  Navigator
  Info
  History
  Color
2. ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop
  Bitmap
  RGB Color
  CMYK Color
  Vector
3. การปรับค่า Opacity จะมีผลต่อภาพอย่างไร
  ทำให้ขอบภาพฟุ้งเบลอ
  ทำให้ภาพมีความเข้มจาง
  ทำให้ภาพมีกรอบ
  ทำให้ตัวภาพฟุ้งเบลอ
4. คำสั่ง Select > Modify > Feather ใช้สำหรับทำอะไร
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูคมชัดขึ้น
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูสวยงาม
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูมีรอยหยัก
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดู Soft
5. ถ้าต้องการให้โปรแกรมคำนวณเพื่อสร้างพิกเซลใหม่ให้คลิกที่ใด
  Relative
  Resample Image
  Scale Styles
  Resolution
6. การบันทึกไฟล์ภาพที่มีการเคลื่อนไหว นิยมบันทึกให้เป็นไฟล์แบบใด
  PSD (Photoshop File)
  TIFF (Tagged Image File Format)
  JPG (Joint Photoshop Experts Group)
  GIF (Graphics Interchange Format)
7. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของคำสั่ง Dodge และ Brightness
  Dodge และ Brightness ใช้สำหรับเพิ่มความสว่างของภาพ
  Dodge Tool ทำให้ภาพสว่างขึ้นทั้งภาพ
  Dodge จะเพิ่มความสว่างสีด้วยสีของมันเอง
  Brightness จะเพิ่มหรือลดความสว่างด้วยสีขาว - ดำ
8. หากเราต้องการที่จะปรับสี ขนาดของรูปภาพ เราควรเลือกที่คำสั่งใด
  Image
  File
  Edit
  Select
9. การเปิดงานใหม่ในโปรแกรม Photoshop ทำได้ด้วยวิธีใด
  คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + N
  คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + O
  คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + O
  คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + N
10. ข้อใดคือเครื่องมือสำหรับเลือกพื้นที่เป็นตัวอักษรในแนวตั้ง
  Horizontal Type
  Horizontal Type Mask
  Vertical Type
  Vertical Tyer Mask
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com