แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การเลือกพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึง
  ให้พื้นหลังมีสีขาว
  ให้พื้นหลังโปร่งใส
  ให้พื้นหลังมีสีตามสี Foreground ที่เลือก
  ให้พื้นหลังมีสีตามที่เลือก
2. View เป็นเมนูสำหรับใช้ทำอะไรใน Photoshop CS3
  เมนูสำหรับเปิดดูข้อความช่วยเหลือและแนะนำในการทำงานต่าง ๆ
  เมนูสำหรับใช้ปรับแต่งเครื่องมือ นับ วัดระยะ และคำนวณพื้นที่
  เมนูสำหรับจัดการไฟล์ภาพ การพิมพ์ และการทำงานอัตโนมัติ
  เมนูสำหรับปรับแต่งสี แสง เงา และขนาดของภาพ
3. Slice Tool มีหน้าที่อะไร
  เป็นอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพและระบายสี
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลือกพื้นที่การทำงาน
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลบส่วนต่าง ๆของภาพที่เราไม่ต้องการ
  เป็นอุปกรณ์ในการตัดรูปภาพออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
4. ข้อใดเป็นเครื่องมือในการดูดสีที่มีอยู่ในภาพเพื่อนำสีนั้นไปใช้ในบริเวณอื่น
  Eyedropper Tool
  Brush Tools
  Clone stamp Tool
  Dodge Tool
5. คำสั่งในการสร้างงานใหม่คือข้อใด
  File > Save
  File > Browse
  File > New
  File > Import
6. ค่า Resolution มาตรฐานสำหรับงานบนเว็บคือเท่าใด
  300 pixel/inch
  300 pixel/cm
  70 pixel/inch
  70 pixel/cm
7. Title Bar คืออะไร
  เมนูบาร์
  แถบตัวเลือก
  แถบชื่อเรื่อง
  แถบสถานะ
8. ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop
  Km
  Points
  Inch
  Pixel
9. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของคำสั่ง Dodge และ Brightness
  Dodge และ Brightness ใช้สำหรับเพิ่มความสว่างของภาพ
  Dodge Tool ทำให้ภาพสว่างขึ้นทั้งภาพ
  Dodge จะเพิ่มความสว่างสีด้วยสีของมันเอง
  Brightness จะเพิ่มหรือลดความสว่างด้วยสีขาว - ดำ
10. การปรับค่า Opacity จะมีผลต่อภาพอย่างไร
  ทำให้ขอบภาพฟุ้งเบลอ
  ทำให้ภาพมีความเข้มจาง
  ทำให้ภาพมีกรอบ
  ทำให้ตัวภาพฟุ้งเบลอ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com