แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Adobe Photoshop CS3

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop
  Km
  Points
  Inch
  Pixel
2. คำสั่ง Select > Modify > Feather ใช้สำหรับทำอะไร
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูคมชัดขึ้น
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูสวยงาม
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดูมีรอยหยัก
  ทำให้ขอบภาพที่ตัดดู Soft
3. การเลือกพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึง
  ให้พื้นหลังมีสีขาว
  ให้พื้นหลังโปร่งใส
  ให้พื้นหลังมีสีตามสี Foreground ที่เลือก
  ให้พื้นหลังมีสีตามที่เลือก
4. ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop
  Bitmap
  RGB Color
  CMYK Color
  Vector
5. ถ้าต้องการให้โปรแกรมคำนวณเพื่อสร้างพิกเซลใหม่ให้คลิกที่ใด
  Relative
  Resample Image
  Scale Styles
  Resolution
6. การปรับแต่งรูปภาพและตัดต่อภาพกราฟิก สิ่งแรกที่ต้องทำคือข้อใด
  คัดลอกพื้นที่บนรูปภาพ
  เลือกพื้นที่บนรูปภาพ
  วาดพื้นที่บนรูปภาพ
  ลบพื้นที่บนรูปภาพ
7. Title Bar คืออะไร
  เมนูบาร์
  แถบตัวเลือก
  แถบชื่อเรื่อง
  แถบสถานะ
8. การบันทึกไฟล์ภาพที่มีการเคลื่อนไหว นิยมบันทึกให้เป็นไฟล์แบบใด
  PSD (Photoshop File)
  TIFF (Tagged Image File Format)
  JPG (Joint Photoshop Experts Group)
  GIF (Graphics Interchange Format)
9. การเปิดงานใหม่ในโปรแกรม Photoshop ทำได้ด้วยวิธีใด
  คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + N
  คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + O
  คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + O
  คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + N
10. ข้อใดเป็นเครื่องมือในการดูดสีที่มีอยู่ในภาพเพื่อนำสีนั้นไปใช้ในบริเวณอื่น
  Eyedropper Tool
  Brush Tools
  Clone stamp Tool
  Dodge Tool
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com