แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรเเกรม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. อุปกรณ์ใดในคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำหลัก
  CPU
  Harddisk
  RAM
  Monitor
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ภาษาระดับสูง
  ภาษาฟอร์เเทรน (FORTRAN)
  ภาษาโคบอล (COBOL)
  ภาษาซี (C)
  ภาษาเครื่อง (MACHINE LANGUAGE)
3. โครงสร้างการเขียนโปรเเกรมภาษาคอมพิวเตอร์มีกี่ระดับ
  1 ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
4. ข้อใดเป็นลักษณะของภาษาระดับสูง
  ทำงานได้โดยไม่ต้องมีโปรเเกรมระบบ
  เป็นภาษาที่ใช้กับงานขั้นสูง
  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ยุคใหม่
  มีภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์
5. ข้อมูลชนิดใดต่อไปนี้เป็นข้อความ
  15
  '15'

  (15)
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '15'','','(15) ','3','','54.90.237.148')' at line 1