แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ร้านตัดเสื้อผ้าต้องการวัดรอบเอว จะต้องใช้ เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสม
  ไม้บรรทัด
  ตลับเมตร
  สายวัดตัว
  ไม้เมตร
2. ไปตลาดซื้อเนื้อหมู 2,900 กรัม คิดเป็น กี่กิโลกรัม กี่ขีด
  2 กิโลกรัม 900 ขีด
  2 กิโลกรัม 90 ขีด
  2 กิโลกรัม 9 ขีด
  2 กิโลกรัม 10 ขีด
3. 6 × 10 =?? 􀂅 - 8 จำนวนใน ??􀂅 คือข้อใด
  58
  60
  68
  75
4. ผลบวกในข้อใดมีค่าเท่ากับ 47,650
  23,550 + 24,010
  18,670 + 28,980
  31,620 + 28,000 + 800 + 90
  (28,000 + 600 + 70) + (38,000 + 400 + 36)
5. “เกษตรกรเลี้ยงไก่ 43,200 ตัว เลี้ยงเป็ด 35,750 ตัว เกษตรกรเลี้ยงไก่และเป็ดทั้งหมด กี่ตัว” จากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ ได้ตามข้อใด
  43,200 + 35,750 = 􀂅?
  43,200 + 35,000 = 􀂅?
  43,200 – 35,750 = 􀂅?
  43,200 – 35,000 = 􀂅?
6. ข้อใดใช้หน่วยการวัดได้เหมาะสม
  ดินสอยาว 150 มิลลิเมตร
  ตึกสูง 10,000 เซนติเมตร
  โต๊ะนักเรียนสูง 5,000 เซนติเมตร
  ห้องเรียนกว้าง 8 เมตร
7. ค่าของ 3,862 + 5,718 = ?
  9,850
  9,680
  9,580
  9,480
8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  3 กิโลกรัม เบากว่า 20 ขีด
  20 ขีด หนักกว่า 1 กิโลกรัม
  400 กรัม เท่ากับ 4 กิโลกรัม
  1 กิโลกรัม เบากว่า 10 ขีด
9. จำนวนในข้อใดน้อยกว่า 7,000 อยู่ 2,194
  5,806
  4,906
  4,860
  4,806
10. วิชิตมีเงิน 92,450 บาท และมีมากกว่าวิชัย อยู่ 12,820 บาท แล้ววิชัยมีเงินกี่บาท
  79,610 บาท
  79,630 บาท
  79,630 บาท
  99,630 บาท
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com