แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก คณิตศาสตร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ความยาว 4,500 เซนติเมตร น้อยกว่า ความยาว 1 กิโลเมตร อยู่เท่าใด
  845 เมตร
  855 เมตร
  945 เมตร
  955 เมตร
2. 6 × 10 =?? 􀂅 - 8 จำนวนใน ??􀂅 คือข้อใด
  58
  60
  68
  75
3. ตัวเลขถัดไปจาก 1,252 1,212 1,172, 􀂅... คือข้อใด
  1,230
  1,231
  1,132
  1,232
4. กมลต้องการเดินทางด้วยเท้าไปหมู่บ้านแห่ง หนึ่ง ซึ่งห่างจากหมู่บ้านของกมล 9 กิโลเมตร เมื่อกมลเดินทางไปได้ 400 เมตร ก็หยุดพัก เขาต้องเดินทางต่ออีกเป็นระยะทางเท่าใดจึง จะถึงที่หมาย
  8,600 เมตร
  5,000 เมตร
  860 เมตร
  500 เมตร
5. ในการเข้าค่ายลูกเสือ มีลูกเสือทั้งหมด 279 คน ต้องการจัดเป็นหมู่จะได้กี่หมู่ โดยไม่ให้เหลือเศษ ถ้าการจัดครั้งนี้มีลูกเสือ หมู่ละ 31 คน
  5 หมู่
  7 หมู่
  9 หมู่
  11 หมู
6. ผลบวกในข้อใดมีค่าเท่ากับ 47,650
  23,550 + 24,010
  18,670 + 28,980
  31,620 + 28,000 + 800 + 90
  (28,000 + 600 + 70) + (38,000 + 400 + 36)
7. ไปตลาดซื้อเนื้อหมู 2,900 กรัม คิดเป็น กี่กิโลกรัม กี่ขีด
  2 กิโลกรัม 900 ขีด
  2 กิโลกรัม 90 ขีด
  2 กิโลกรัม 9 ขีด
  2 กิโลกรัม 10 ขีด
8. “สองหมื่นสามพันสามสิบเอ็ด” เขียนเป็นตัวเลขได้ตามข้อใด
  32,031
  23,301
  23,031
  20,331
9. ค่าของ 3,862 + 5,718 = ?
  9,850
  9,680
  9,580
  9,480
10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  3 กิโลกรัม เบากว่า 20 ขีด
  20 ขีด หนักกว่า 1 กิโลกรัม
  400 กรัม เท่ากับ 4 กิโลกรัม
  1 กิโลกรัม เบากว่า 10 ขีด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com