ความน่าจะเป็น ม.5

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สลากชุดหนึ่งมี 10 ใบ มีหมายเลข 1 – 10 กำกับ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบสลากพร้อมกัน 3 ใบโดยให้แต้มรวมเป็น 10 และไม่มีสลากใบใดที่หมายเลขสูงกว่า 5 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 
  1/30
  1/40
  1/50
  1/60
2. กล่องใบหนึ่งมีบอลสีแดงบรรจุอยู่ 6 ลูก สีขาว 4 ลูก และสีน้ำเงิน 5 ลูก สุ่มหยิบลูกบอลมา 1 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอล ก. สีแดง ข. สีขาว  ค. สีน้ำเงิน ง. ไม่ใช่สีแดง
  ให้ R , W , R แทนเหตุการณ์ที่สุ่มได้สีแดง สีขาว และสีน้ำเงินตามลำดับ เนื่องจาก n(S) = 15 ก. P(R) = 6/15 = 2/5 ข. P(W) = 4/15 ค. P(B) = 5/15 = 1/3 ง.P(R’) =1 – P(B) = 1 – 2/5 = 3/5
  ก. 1/2 ข. 1/3 ค.3
  12
  24
3. ชมพู่หยิบหนังสือ 4 เล่มต่างๆ กัน จากชั้นมาอ่าน เมื่ออ่านเสร็จแล้วจะเก็บเข้าชั้นตามเดิม แต่ลืมไป ว่าของเดิมเรียงหนังสือ 4 เล่มนั้นไว้อย่างไร จึงเรียงอย่างสลับมั่ว ๆ ไป แล้วความน่าจะเป็นที่จะเก็บ หนังสือเรียงให้เหมือนเดิมเป็นเท่าใด
  1/4
  1/36
  1/24
  1/6
4. นายดำเขียนจดหมาย 4 ฉบับ ถึงแฟน 4 คน พร้อมจ่าหน้าซอง ถ้าเขานำจดหมายใส่ซองอย่างสุ่ม โดยไม่สนใจว่าจดหมายใส่ในซองที่ถูกต้องหรือไม่ จงหาความน่าจะเป็นที่จะมีจดหมาย 2 ฉบับใส่ซองที่ถูกต้อง ข้อใดถูกต้อง
  1/4
  1/2
  1/12
  1/24
5. ในการจัดงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้แจบัตรแก่ผู้ร่วมงาน 100 ใบซึ่งมีเลขตั้งแต่ 00 ถึง 99 กำกับอยู่ สุ่มหยิบต้นขั้วของบัตรขึ้นมา 1 ใบ เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้เข้าชมงาน ผู้ที่มีบัตรซึ่งมีหมายเลขที่ตรงกับต้นขั้วจะได้รับรางวัลที่ 1 ส่วนผู้ที่มีหมายเลขซึ่งมีหลักหน่วยตรงกันกับต้นขั้วหรือหลักสิบตรงกับต้นขั้วเพียงหลักเดียวจะได้รับรางวัลที่ 2 ถ้าสมชายได้รับแจกบัตรมา 1 ใบความน่าจะเป็นที่สมชายจะได้รับรางวัลคือข้อใดต่อไปนี้ 
  100/250
  200/327
  19/100
  18/200
6. ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเคมีของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ปรากฏว่า 1/3 ของนักเรียนทั้งหมดผ่านคณิตศาสตร์ และ 8/15 ของนักเรียนทั้งหมดผ่านวิชาเคมี ถ้าความน่าจะเป็นของนักเรียนคนหนึ่งในกลุ่มนี้ที่จะสอบผ่านอย่างมากหนึ่งวิชาเป็น 4/5 แล้ว ความน่าจะเป็นที่เขาจะสอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชา เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 
  2/3
  3/4
  4/5
  5/6
7. จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโยนเหรียญ 1 เหรียญ และทอดลูกเต๋า 1ลูก พร้อมกันเป็นเท่าใด
  11
  24
  12
  13
8. ในการทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกัน 1 ครั้งความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าทั้งสองขึ้นแต้ม 4 อย่างน้อย 1 ลูก เท่ากับเท่าใด
  12
  24
  46
  44
9. การทดลองสุ่มอย่างหนึ่งประกอบด้วยการโยนเหรียญ 1 อัน ถ้าเหรียญขึ้นหัว ก็จะโยนเหรียญนี้เป็นครั้งที่ 2 แต่ถ้าเหรียญขึ้นก้อย ก็จะโยนลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง ก. จงเขียนปริภูมิตัวอย่าง S ข. จงเขียนเหตุการณ์ A เมื่อ A แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มน้อยกว่า 4  ค. คำนวณ P(A)
  ให้ R , W , R แทนเหตุการณ์ที่สุ่มได้สีแดง สีขาว และสีน้ำเงินตามลำดับ เนื่องจาก n(S) = 15 ก. P(R) = 6/15 = 2/5 ข. P(W) = 4/15 ค. P(B) = 5/15 = 1/3 ง.P(R’) =1 – P(B) = 1 – 2/5 = 3/5
  55
  ก. ตอบ S = {(H,H),(H,T),(T,1),(T,2),(T,3),(T,4),(T,5),(T,6)} ข. ตอบ A = {(T,1),(T,2),(T,3) } ค.ตอบ P(A) = 3/8 
  46
10. 1
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com