ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. น้ำมันเบนซิน E85 หมายความว่า
  มีส่วนผสมของเมทานอล 15 ส่วน
  มีส่วนผสมของเอทานอล 15 ส่วน
  มีส่วนผสมของน้ำมัน 85 ส่วน
  มีส่วนผสมของเอทานอล 85 ส่วน
2. สีของน้ำมันเบรกที่มีคุณภาพคือสีอะไร
  สีเหลืองใส
  สีดำข้น
  สีแดง
  สีน้ำตาลเข้ม
3. เบรกมือใช้ควบคุมล้อใดของรถ
  ล้อคู่หลัง
  ล้อคู่หน้า
  ทั้งสี่ล้อ
  ล้อหลังขวา ล้อหน้าซ้าย
4. ในกรณีที่เติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงกว่าในคู่มือการใช้จะมีผลอย่างไร
  เครื่องยนต์ร้อนขึ้นกว่าเดิม
  ไม่มีผลต่อการใช้งาน
  เครื่องยนต์สึกหรอกว่าปกติ
  รอบเครื่องยนต์สูงขึ้นกว่าปกติ
5. หากท่านตรวจพบว่าท่อน้ำมันเริ่มมีรอยน้ำมันซึมออกมาท่านควรทำอย่างไร
  สลับท่อไปไว้ในท่อแรงดันต่ำ
  ใช้เทปรัดให้แน่นขึ้น
  ใช้ไปได้จนกว่าจะมีรอยหยดของน้ำมัน
  ทำการเปลี่ยนท่อใหม่
6. ถ้าพัดลมหม้อน้ำเสียจะเกิดอะไรขึ้น
  อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้น
  อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะลดลง
  อุณหภูมิของน้ำและเครื่องยนต์จะคงที่
  ประหยัดน้ำมัน
7. อุปกรณ์ใดที่ไม่มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเบรกรถ
  ยางรถยนต์
  พวงมาลัย
  เกียร์
  ระบบช่วงล่าง
8. ถ้าเติมลมยางอ่อนเกินไป จะมีผลกับยางอย่างไร
  ดอกยางตรงกลางจะสึกเร็วกว่าปกติ
  การขับขี่จะแข็งกระด้าง
  ทำให้ดอกยางทางด้านข้างทั้งสองสึกหรอ
  ทำให้กินน้ำมันน้อยลง
9. การตรวจเช็กระดับน้ำมันเครื่องยนต์ดูได้จากสิ่งใด
  ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องยนต์
  ก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออโต้
  ก้านวัดระดับน้ำมันเพาเวอร์
  กรองน้ำมันเครื่องยนต์
10. หากท่านเติมน้ำมันผิดประเภทควรปฏิบัติอย่างไร
  เติมชนิดที่ถูกเข้าไปเพื่อทำให้เจือจาง
  ขับไปให้หมดถังแล้วเติมชนิดที่ถูกเข้าไป
  ทำการเปลี่ยนถ่ายออกทันที
  ขับไปถ้ามีผลต่อเครื่องยนต์ค่อยถ่ายออก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com