ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวดการบำรุงรักษารถ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. การเติมน้ำในหม้อพักน้ำควรเติมให้อยู่ในระดับใด
  เติมให้อยู่ระหว่าง.Full กับ Low
  เติมให้เลยระดับ Full
  เติมให้ต่ำกว่า Low
  เติมให้ถึงฝาปิด
2. หากระดับน้ำมันเพาเวอร์ต่ำกว่ากำหนด จะมีผลอย่างไรต่อการขับรถของท่าน
  พวงมาลัยจะหนักมากกว่าปกติ
  ขับรถแล้วจะเอียงซ้าย
  ขับรถแล้วจะเอียงขวา
  ขับรถแล้วส่ายไปมา
3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ไม่ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นลงไปผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง
  การเติมน้ำมันควรเติมในช่วงกลางวัน
  เราไม่สามารถเติมน้ำมันค่าออกเทน 95 แทนออกเทน 91 ได้
  น้ำมันที่แพงคือน้ำมันที่ดีที่สุด
4. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสัญญาณแตรไม่ดัง
  ฟิวส์ขาด
  สายไฟขาด
  แบตเตอรี่หมด
  สายพานขาด
5. การเติมน้ำในถังพักหม้อน้ำควรอยู่ในระดับใด
  อยู่ระหว่างเกณฑ์สูง-ต่ำ ที่กำหนดไว้ข้างถังพักน้ำ
  เต็มถัง
  เติมเท่าไรก็ได้
  ครึ่งถัง
6. หม้อน้ำรถยนต์มีหน้าที่อะไร
  ระบายความร้อนของเครื่องยนต์
  ทำให้รถวิ่งเร็วขึ้น
  ระบายความร้อนให้ห้องผู้โดยสาร
  ทำให้ประหยัดน้ำมัน
7. การเติมลมยางสำหรับรถยนต์ ควรปฏิบัติอย่างไร
  ใช้วิธีเคาะแล้วฟังเสียงยาง
  คาดคะเนด้วยสายตา
  ปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถ
  เติมเท่าไรก็ได้
8. ข้อใดเป็นขั้นตอนก่อนตรวจเช็กและเติมระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ที่ถูกต้อง
  จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังติดเครื่องยนต์อยู่อย่างน้อง.10-15 นาที
  จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังไม่ติดเครื่อง.หรือดับเครื่องยนต์อย่างน้อย 10-15 นาที
  จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันหลังดับเครื่องยนต์ทันที
  จอดรถบนพื้นราบ เช็กน้ำมันขณะยังติดเครื่องยนต์ หรือดับเครื่องยนต์ทันที
9. ขณะขับรถไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าไฟเตือนสีแดง.แสดงเกิดจากสาเหตุใด
  ไดชาร์ทชำรุด
  แบตเตอรี่เสีย
  แบตเตอรี่ใกล้หมดอายุ
  น้ำกลั่นแห้ง
10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์
  ระบายความร้อน
  รองหรือคั่นหน้าผิวสัมผัส
  สร้างความหนืด
  ชำระสิ่งสกปรกเครื่องยนต์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com