ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. วันหยุดเด็กชายนิสิตจะใช้คอมพิวเตอร์อยู่คนเดียวทั้งวันจะเกิดปัญหาในข้อใดมากที่สุด
  เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
  เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม
  ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย
  มีการพัฒนาอาวุธมีอำนาจทำลายล้างสูง
2. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียน
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
  ระบบการเรียนการสอนทางไกล
  ถูกทั้ง ข้อ ก และ ค
3. ผู้อำนวยการเรียกดูเอกสารใบลาของครูจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้งานเครือข่ายในข้อใด
  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
  สำนักงานอัตโนมัติ
  การติดต่อสื่อสารบนเครือข่าย
4. ข้อใดกล่าวถึง วงจรตรรก ได้ถูกต้อง
  การมีสัญญาณไฟฟ้า แทนสภาวะตรรก เท็จ หรือ 0
  การมีสัญญาณไฟฟ้า แทนสภาวะตรรก จริง หรือ 1
  การไม่มีสัญญาณไฟฟ้า แทนสภาวะตรรก จริง หรือ 0
  การไม่มีสัญญาณไฟฟ้า แทนสภาวะตรรก เท็จ หรือ 1
5. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดไม่ใช่ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน
  ระบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม
  ระบบทะเบียนนักเรียนในโรงเรียน
  การควบคุมการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
6. ข้อใดเป็นการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่เร็วที่สุด
  การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  การเรียกดูข้อมูลข่าวสาร
  การอ่านข่าวจากกลุ่มข่าว
  การสนทนาบนเครือข่าย
7. ข้อใดหมายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
  การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์
  ถูกทั้งข้อ ก และ ค
8. ข้อต่อไปนี้กล่าวถึงเครื่องคำนวณยุคประวัติศาสตร์ ยกเว้น
  เครื่องอินิเเอค
  ลูกคิด
  เครื่องคำนวณในรูปไม้บรรทัด
  เครื่องคำนวณของปาสคาล
9. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีผลต่อสังคมในโรงเรียน
  การฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
  การสอบถามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากที่บ้านและโรงเรียน
  ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี
  การสั่งซื้อสินค้าจากบ้าน
10. ไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน้าที่ตรงกับข้อใด
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยความจำหลัก
  หน่วยประมวลผลกลาง
  หน่วยรับโปรแกรมและข้อมูล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com