ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หน่วยความจำใดที่ใช้ในการจำข้อมูลและคำสั่งขณะที่เครื่องทำงาน หน่วยความจำนี้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือคำสั่งต่างๆได้ตลอดเวลาที่ยังเปิดเครื่อง
  รอม(ROM)
  แรม(RAM)
  ฮาร์ดดิสก์(Hard Disk)
  แผ่นบันทึก(Floppy Disk)
2. ข้อใดหมายถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์
  การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์
  ถูกทั้งข้อ ก และ ค
3. ข้อใดคืองานบนทางด่วนสารสนเทศ
  ระบบโทรทัศน์
  การเลือกซื้อทางไกล
  การค้นหาข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
4. การประมวลผลในข้อใด หมายถึง การประมวลผลแบบเชื่อมตรง(Online processing)
  การจองตั๋วเครื่องบิน
  การฝากถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
  การซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า
  ถูกทุกข้อ
5. ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามความต้องการของมนุษย์ส่วนประกอบนี้หมายถึงสิ่งใด
  ขั้นตอนการปฏิบัติ
  บุคลากร
  ซอฟท์แวร์
  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
6. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียน
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
  ระบบการเรียนการสอนทางไกล
  ถูกทั้ง ข้อ ก และ ค
7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ยุคที่ 5
  ยูนิแอค(UNIVAC)
  ไมโครโปรเซสเซอร์ที่บรรจุทรานซิสเตอร์นับหมื่นตัว
  ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence:AI)
  วงจรรวมความจุสูงมาก(Very large Scale Integration:VLSI)
8. ไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน้าที่ตรงกับข้อใด
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยความจำหลัก
  หน่วยประมวลผลกลาง
  หน่วยรับโปรแกรมและข้อมูล
9. หน่วยใดของซีพียู ที่ทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
  หน่วยควบคุม
  หน่วยความจำ
  หน่วยวิเคราะห์
  หน่วยคำนวณและตรรกะ
10. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีผลต่อสังคมในโรงเรียน
  การฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
  การสอบถามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากที่บ้านและโรงเรียน
  ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี
  การสั่งซื้อสินค้าจากบ้าน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com