ก่อนนนน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดมีคำสามัญรวมอยู่
  กราบทูล พลับพลา พระยอด
  ทรงกราบ ประทับ ผนวช
  บรรทมตื่น สรงน้ำ เกศากันต์
  พระสังวาล ทวาร น้ำจัณฑ์
2. "พระภิกษุสงฆ์บอกพระเจ้าแผ่นดิน" ควรใช้คำว่าอย่างไร
  ทูลรายงาน
  ถวายพระพร
  กราบทูล
  สนองรับสั่ง
3. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ผิด
  หม่อมเจ้าเกษมโสภาสิ้นชีพิตักษัย
  สมเด็จพระวันรัตมอบเสื้อผ้า สมุดแก่นักเรียน
  สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดสุนัขที่ชื่อคุณทองแดง
4. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงผนวช
  หม่อมเจ้าธานีทรงม้ายามเช้า
  สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้าฯ ทรงประทับรถม้า
  พระนางเจ้าฯ พระราชเทวีทรงโสมนัส
5. ข้อใดเป็นคำราชาศัพท์ทุกคำ
  เส้นพระเจ้า ทรงกลด ประพาส
  เรือนต้น คลุมบรรทม ทรงปืน
  พระเครื่อง โปรด เสวย
  พระโขนง พระที่ พระสาง
6. ข้อใดกล่าวถึงคำราชาศัพท์ถูกต้องที่สุด
  ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์
  ข้อความที่ใช้กับพระราชวงศ์
  ภาษาที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคล
  คำสุภาพที่ใช้ยกย่องบุคคลในสังคม
7. "เสด็จเพคะเสด็จให้มาทูลถามเสด็จว่าเสด็จจะเสด็จหรือไม่เสด็จ ถ้าเสด็จจะเสด็จ เสด็จก็จะเสด็จ ถ้าเสด็จไม่เสด็จ เสด็จก็ไม่เสด็จ" ข้อความข้างต้นนี้มีบุรุษสรรพนามที่ 2 และที่ 3 อย่างละกี่คำ
  3 คำ , 5 คำ
  4 คำ , 4 คำ
  5 คำ , 3 คำ
  6 คำ , 2 คำ
8. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ไม่ถูกต้อง
  ล้างมือ - สรงพระหัตถ์
  เดิน - เสด็จพระราชดำเนิน
  หัวเราะ - ทรงพระสรวล
  ทำบุญ - ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
9. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ผิด
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินโดยพระที่นั่ง
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงวางพวงมาลา แล้วจุดธูปเทียนถวายสักการะ
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอินเดีย
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระบัญชาเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
10. คำกริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้วจะไม่ใช้ "ทรง" นำหน้า ยกเว้นคำกริยาราชาศัพท์ในข้อใด
  โปรด
  รับสั่ง
  สรง
  ผนวช
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com