ท้องถิ่นในสยาม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. พิธีแห่งนางแมวเป็นประเพณีของภาคอะไร
  กลาง
  เหนือ
  อีสาน
  ใต้
2. ประเพณีชิงเปรตเป็นประเพณีของภาคใด
  กลาง
  เหนือ
  อีสาน
  ใต้
3. ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเป็นประเพณีภาคใด
  กลาง
  เหนือ
  อีสาน
  ใต้
4. ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
  77
  76
  75
  74
5. เครื่องแต่งกายประจำภาคอีสาน
  สูตร
  ผ้าไหม
  หม้อฮ่อม
  กางเกงชาวเล
6. อาหารประจำภาคกลางคือ
  ต้มยำ
  ส้มตำ
  แกงเห็ด
  น้ำพริกหนุ่ม
7. ประเพรีบุญบังไฟเป็นประเพณีภาคอะไร
  กลาง
  เหนือ
  อีสาน
  ใต้
8. เครื่องแต่งกายภาคเหนือชื่อว่าชุดอะไร
  ชุดสตร
  ชุดหมอลำ
  ชุดผ้าไหม
  ชุดหม้อฮ่อม
9. ประเพณีเรือยาวเป็นประเพณีของภาคอะไร
  กลาง
  เหนือ
  อีสาน
  ใต้
10. อาหารประจำภาคเหนือคือ
  ข้าวซอย
  ต้มจืด
  ปลาหมึกย้าง
  ข้าวหลาม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com