แบบทดสอบภาษาอังกฦษ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. .........หมายถึง เข่า ควรเติมคำใดใน...
  mouth
  nose
  thigh
  knee
2. Rule หมายถึงข้อใด
  จุดหมาย
  รูปแบบจำลอง
  งาน
  กฏ
3. Activement
  ความสำเร็จ
  ทาง
  ความทรงจำ
  ไม่มีข้อถูก
4. Occupation หมายถึงอะไร
  ยานอวกาศ
  ความรู้
  อาชีพ
  การทำงาน
5. Occupation หมายถึงอะไร
  ยานอวกาศ
  ความรู้
  อาชีพ
  การทำงาน
6. Free
  free
  X
  X
  X
7. Free
  Free
  X
  X
  X
8. Occupation หมายถึงอะไร
  ยานอวกาศ
  ความรู้
  อาชีพ
  การทำงาน
9. F
  F
  X
  X
  X
10. Free
  Free
  X
  X
  X
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com