รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. นักโทษการเมืองของจีน เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2010 ชื่ออะไร ?
  นายหลิว เสี่ยวโป
  นายหลิว เสี่ยวปิง
  นายหลิว เสี่ยวผิง
  นายหลิว เสี่ยวเผิง
2. เมื่อนำน้ำมันเบนชินมาผสมกับแอลกอฮอล์จะได้น้ำมันสูตรใหม่เรียกว่าอะไร
  น้ำมันแก๊สโซฮอลล์
  ไบโอดีเซล
  น้ำมันแก๊สแอลกอล์ฮอลล์
  น้ำมันแก๊สโซลีน
3. จังหวัดอะไรที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงเป็นคนแรกของประเทศไทย
  สระแก้ว
  นครนายก
  นครราชสีมา
  บุรีรัมย์
4. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเป็นการร่วมมือกันในกลุ่มประเทศใด
  ไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย
  ไทย,ลาว,เวียดนาม
  ไทย,กัมพูชา,ลาว
  ไทย,พม่า,จีน
5. พายุ อะไรที่เป็นภัยอันตราย และทำความเสียหายในสหรัฐอเมริกา เป็นประจำ
  พายุไซโคลน
  พายุเฮอร์ริเคน
  พายุใต้ฝุ่น
  พายุดีเปรสชั่น
6. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทย คือ
  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
  พระยาเศรษฐภักดี
  นายสิน สิบุญเรือง
  เจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี
7. กรุงสุโขทัยได้รับการสถาปนาเป็นอาณาจักรของคนไทยเมื่อ พ.ศ.ใด
  1792
  1798
  1799
  1785
8. อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ
  อุโมงค์บ้านช่องเขา
  อุโมงค์ขุนตาน
  อุโมงค์พญาไท
  อุโมงค์ปากคลอง
9. ปืนใหญ่สมัยโบราณ ที่ตั้งรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีจำนวนเท่าไร
  ๖๘ กระบอก
  ๗๓ กระบอก
  ๗๕ กระบอก
  ๘๕ กระบอก
10. พระมหากษัตริย์ไทย ที่เป็น มหาราช มีกี่พระองค์
  ๕ พระองค์
  ๖ พระองค์
  ๗ พระองค์
  ๘ พระองค์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com