แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. perk (vi)
  เกี่ยวกับโรคระบาด
  ยก,ยื่นหน้า,วางท่า,เชิดหน้า
  ยาเสน่ห์,ยาแฝด
  งานชิ้น
2. pavement (n)
  มีก้อนกรวดมาก,มีก้อนหินมาก
  บาทวิถี,ทางเท้า,พื้นที่ปูแล้ว
  ความอลหม่าน,ความสับสน,ความโกลาหล
  ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน
3. agility (n)
  ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม
  ดัง
  หอยโข่ง
  ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง
4. decorum (n)
  หนังกวาง
  ความมีมารยาท,ความมีกิริยาดี,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม
  หุบเขา
  คนที่คอยพึ่งผู้อื่น,ผู้อาศัย,คนรับใช้
5. carrot (n)
  ยาสีเสียด
  เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับท้องฟ้า
  หัวแครอท,หัวผักกาดแดง
  กิ้งก่า
6. barter (vt)
  ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
  ตัวเรือด
  การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
  แลก,ขาย,แลกเปลี่ยน
7. embellishment (n)
  การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
  การทำให้งาม,การประดับ,การแต่งเติม,การเสริมแต่ง
  ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
  นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน
8. climber (n)
  การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน
  ค่าคงที่,ตัวเลข,ตัวคูณ,อัตรา
  นักไต่,ไม้เลื้อย
  อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต
9. destructive (adj)
  ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น
  ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย
  ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
  เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับโบสถ์,เกี่ยวกับพระ
10. angelic (adj)
  เกี่ยวกับขั้วโลกใต้
  อันละ,แต่ละชิ้น
  สีน้ำเงินเขียวอ่อน
  เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com