แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. perk (vi)
  เกี่ยวกับโรคระบาด
  ยก,ยื่นหน้า,วางท่า,เชิดหน้า
  ยาเสน่ห์,ยาแฝด
  งานชิ้น
2. rainbow (n)
  ชิงทรัพย์,แย่งชิง,ข่มขืน,ขืนใจ
  การอ่าน,หนังสือสำหรับอ่าน
  คนสันโดษ,ฤาษี,ผู้ปลีกตัวจากสังคม
  สีรุ้ง,รุ้งกินน้ำ
3. autograph (vt)
  น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
  ผ้าสักหลาดหนา
  ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร
  ลงชื่อ,เซ็นชื่อ
4. plush (n)
  การทำให้สกปรก,การทำให้เปื้อน,การทำให้เสียหาย
  ผ้ากำมะหยี่ชนิดหนึ่ง
  เกี่ยวกับสันตะปาปา
  วาง,จัดทำ,แจ้ง,กำหนด,ตั้ง
5. blab (vi,vt)
  ป้อม
  คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ
  ทาสชาย,ทาสา
  พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
6. pug (n)
  ทำให้สะอาด,ฟอก,ชำระล้าง,ล้างบาป
  กักตัว,กักบริเวณ,กักกัน
  คำอ้างอิง,การอ้าง,สิ่งที่อ้างถึง
  หมาจู
7. powdery (adj)
  การชอบมากกว่า,การเลื่อนตำแหน่ง
  เป็นแป้ง,เป็นผง,เป็นดินปืน
  เครื่องป้องกัน,มาตรการป้องกัน
  เจ้าหน้าที่ควบคุมนักเรียน,ทนาย
8. broach (vt)
  กวาง,แพะตัวผู้
  รั้น,หัวดื้อ
  ทาบทาม,แนะนำ,เริ่มเรื่อง
  ทำลาย,ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
9. barter (vt)
  ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
  ตัวเรือด
  การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
  แลก,ขาย,แลกเปลี่ยน
10. byname (n)
  คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
  มะเร็ง,เนื้อร้าย
  นามสกุล,ชื่อรอง,ชื่อเล่น
  กว้าน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com