แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. blab (vi,vt)
  ป้อม
  คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ
  ทาสชาย,ทาสา
  พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
2. carrot (n)
  ยาสีเสียด
  เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับท้องฟ้า
  หัวแครอท,หัวผักกาดแดง
  กิ้งก่า
3. angelic (adj)
  เกี่ยวกับขั้วโลกใต้
  อันละ,แต่ละชิ้น
  สีน้ำเงินเขียวอ่อน
  เกี่ยวกับเทวทูต,เกี่ยวกับเทพธิดา,ดีงาม
4. broach (vt)
  กวาง,แพะตัวผู้
  รั้น,หัวดื้อ
  ทาบทาม,แนะนำ,เริ่มเรื่อง
  ทำลาย,ลอบฆ่า,ลอบสังหาร
5. pavement (n)
  มีก้อนกรวดมาก,มีก้อนหินมาก
  บาทวิถี,ทางเท้า,พื้นที่ปูแล้ว
  ความอลหม่าน,ความสับสน,ความโกลาหล
  ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน
6. cushion (vt)
  กั้นเขื่อน,ทำทำนบ,สร้างเขื่อนกั้น
  กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น
  รองเบาะ,ปูเบาะ,ใส่นวม
  สุภาพ,มีมารยาท,อ่อนโยน,สนุกสนาน,ร่าเริง
7. embellishment (n)
  การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
  การทำให้งาม,การประดับ,การแต่งเติม,การเสริมแต่ง
  ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
  นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน
8. decorum (n)
  หนังกวาง
  ความมีมารยาท,ความมีกิริยาดี,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม
  หุบเขา
  คนที่คอยพึ่งผู้อื่น,ผู้อาศัย,คนรับใช้
9. concourse (n)
  ปริบท,บทความ,ท้องเรื่อง,อรรถาธิบาย,สิ่งแวดล้อม
  ปะการัง
  การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
  ซึ่งหมอบอยู่,ซึ่งนอนลง
10. agility (n)
  ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม
  ดัง
  หอยโข่ง
  ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com