คำราชาศัพท์พี่ปลื้ม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. พระวิสูตรคืออะไร
  ผ้าห่ม
  ผ้านุ่ง
  ผ้าม่าน
  ผ้าปูที่นอน
2. พระโอษฐ์หมายถึงอะไร
  แก้ม
  คาง
  ปาก
  ลิ้น
3. คำราชาศัพท์เริ่มใช้ในสมัยใด
  รัชกาลที่4
  รัชกาลที่5
  รัชกาลที่6
  รัชกาลที่7
4. คำราชาศัพท์คืออะไร
  คำที่ใช้พูดกันในหมู่คณะ
  คำที่ใช้พูดกับกษัตริย์
  คำที่ใช้พูดกับประธานสภา
  คำที่ใช้พูดกับเพื่อน
5. คำขึ้นต้นที่ใช้กับพระเจ้าวรวงค์เธอ
  เรียน
  กราบทูล
  ขอเดชะ
  ข้าพเจ้า
6. "ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท" ควรใช้กับใคร
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
  สมเด็จเจ้าฟ้า
  สมเด็จพระวรวงศ์เธอ
7. สรรพนามบุรุษที่1เมื่อใช้กับสมเด็จเจ้าฟ้า
  ข้าพระพุทธเจ้า
  ข้าพระบาท
  ข้าพระองค์
  ข้ากระหม่อม
8. พระนาภีหมายถึงอะไร
  แก้ม
  จมูก
  ปาก
  สะดือ
9. พระบัญชรคืออะไร
  หน้าต่าง
  ประตู
  เสา
  เรือ
10. สรรพนามบุรุษที่2เมื่อใช้กับสมเด็จเจ้าฟ้า
  ใต้ฝ่าพระบาท
  ใต้พระบาท
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
  ใต้กระหม่อม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com