หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
  หน่วยรับเข้า
  หน่วยควบคุม
  หน่วยความจำรอง
  หน่วยประมวลผลกลาง
2. คีย์บอร์ด ทำหน้าที่ใกล้เคียงกับอะไร
  เครื่องคิดเลข
  เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
  เครื่องนับเงิน
  เครื่องคำนวณ
3. ข้อใดคือที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุด
  Harddisk
  Flash Drive
  DVD
  CD
4. ข้อใดเป็นหน่วยแสดงผลทั้งหมด
  ลำโพง , จอภาพ , ฮาร์ดดิสก์
  จอภาพ , ปริ้นเตอร์ , ลำโพง
  แรม , ลำโพง , ซีพียู
  ปริ้นเตอร์ , คีย์บอร์ด , เมาส์
5. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล คือข้อใด
6. ข้อใดกล่าวถึง หน่วยแสดงผล ได้ถูกต้อง
  ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
  แสดงข้อมูลให้ผู้ใช้รับรู้ผลการทำงานการแสดงผล
  สามารถแสดงให้รู้ถึงการมองเห็นและการได้ยินเสียง
  ถูกทุกข้อ
7. อุปกรณ์ในข้อใดไม่เข้าพวก
8. นักเรียนควรใช้อุปกรณ์ใดเมื่อต้องการนำข้อมูลที่อยู่ในกระดาษเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
  สแกนเนอร์
  ไมโครโฟน
  จอภาพแบบสัมผัส
  เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ ถ้าขาดหน่วยการทำงานในข้อใด
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยแสดงผล
  ถูกทุกข้อ
10. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการการทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ แทบทั้งหมด ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คือข้อใด
  RAM
  MAINBOARD
  CPU
  POWER SUPPLY
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com