แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 80 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สมการเคมี Al(s) + NaOH(aq) + H2O(l) --> NaAl(OH)4 + H2(g) เมื่อดุลสมการแล้วจะมีสมการแบบใด
  1 2Al(s) + NaOH(aq) + 6H2O(l)-->2NaAl(OH)4 + H2(g)
  2 Al(s) + 2NaOH(aq) + H2O(l)
  -->2NaAl(OH)4 + 2H2(g)
  3 2Al(s) + 2NaOH(aq) + 3H2O(l)-->3NaAl(OH)4 + 2H2(g)
2. ถ้าต้องการแยกองค์ประกอบของสารละสายแอมโมเนีย ควรใช้วิธีการใด
  1 การกลั่น
  2 การระเหิด
  3 การสกัด
  4 การตกผลึก
3. ข้อสรุปใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  1 มีการสร้างพันธะใหม่
  2 มีสมบัติเหมือนสารเริ่มต้น
  3 มีสมบัติต่างจากสารเริ่มต้น
  4 มีสมบัติใกล้เคียงกับสารเริ่มต้น
4. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโรคและพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของโรคได้ถูกต้อง
  1 โรคตับแข็ง-ดื่มสุรา
  2 โรคถุงลมโป่งพอง-เครียด
  3 โรคกระเพาะอาหาร-สูบบุหรี่
  4 โรคมะเร็งลำไส้-พักผ่อนไม่เพียงพอ
5. การดำรงชีวิตของคนเรามีโอกาสได้รับสารเป็นพิษจากสารประเภทใดมากที่สุด
  1 กำจัดแมลง
  2 ทำความสะอาด
  3 ทำเครื่องสำอาง 4 ปรุงแต่งอาหาร

6. กัมมันตภาพรังสีเกิดจากอะไร
  1 การเปลี่ยนระดับพลังงานอะตอม
  2 อะตอมเสียภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า
  3 การเปลี่ยนแปลงสภาพของนิวเคลียส
  4 การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอม
7. ผลการทดสอบใดที่เป็นผลมาจากสารอาหารประเภทโปรตีน
  1 เกิดตะกอนสีดำ
  2 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
  3 สีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีม่วง
  4 สีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน
8. สารลักษณะใดที่ไม่สามารถสกัดแยกสารโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ
  1 ไม่ละลายน้ำ
  2 ระเหยได้ง่าย
  3 ละลายได้ในน้ำ
  4 มีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำ
9. อาหารชนิดใดเมื่อนำมาทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์แล้วเกิดตะกอนสีแดงอิฐ
  1 น้ำกะทิสด
  2 นมข้นหวาน
  3 เส้นก๋วยเตี๋ยว
  4 น้ำตาลกลูโคส
10. อาหารในระบบย่อยอาหารที่ถูกย่อยบริเวณกระเพาะอาหารมีความแตกต่างจากอาหารในระบบขับถ่ายที่อยู่บริเวณลำไส้ใหญ่หรือไม่ ลักษณะใด
  1 แตกต่างกัน อาหารในระบบย่อยอาหารมีโมเลกุลใหญ่กว่าอาหารในระบบขับถ่าย
  2 แตกต่างกัน อาหารในระบบย่อยอาหารถูกเอนไซม์ย่อยให้มีขนาดเล็กลง ส่วนอาหารในระบบขับถ่ายถูกดูดน้ำกลับทำให้เหนียวและแข็ง
  3 ไม่แตกต่างกัน เพราะร่างกายไม่มีระบบที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของอาหาร
  4 ไม่แตกต่างกัน เพราะเมื่ออาหารถูกบดเคี้ยวที่ปากจะเข้าสู่อวัยวะในระบบย่อยอาหารโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอีก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com