แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การฝาก-ถอนเงินในธนาคาร เป็นการประมวลผลข้อมูลรูปแบบใด
  การประมวลผลแบบกลุ่ม
  การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
  การประมวลผลแบบทันที
  การประมวลผลแบบครั้งเดียว
2. การเก็บข้อมูลเวลา เข้า-ออก โรงเรียนของนักเรียน เป็นวิธีการประมวลผลข้อมูลรูปแบบใด
  การประมวลผลแบบเชื่อมตรง
  การประมวลผลแบบกลุ่ม
  การประมวลผลแบบทันที
  การประมวลผลแบบครั้งเดียว
3. องค์ประกอบของสารสนเทศประกอบด้วยอะไรบ้าง
  ฮาร์ดเเวร์ ซอฟต์เเวร์ บุคลากร
  ข้อมูล สารสนเทศ บุคลากร
  ฮาร์ดเเวร์ กระบวนการทำงาน บุคลากร
  ฮาร์ดเเวร์ ซอฟต์เเวร์ ข้อมูลสารสนเทศ บุคลากร เเละกระบวนการทำงาน
4. สารสนเทศที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
  สามารถตรวจสอบเเหล่งที่มาได้
  เก็บข้อมูลเพียงบางส่วนอย่างเพียงพอ
  เป็นข้อมูลเก่าที่นำมาประมวลผลใหม่
  มีการจัดเก็ขข้อมูลไว้ในเเฟ้มข้อมูลสำรอง
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ
  ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก
  ข้อมูลเข้า การประมวลผล
  ข้อมูลเข้า การประมวลผล ข้อมูลออก
  ข้อมูลเข้า ข้อมูลออก การประมวลผล
6. ข้อมูล (DATA) หมายถึงข้อใด
  ตัวเลข
  สิ่งที่นำมาใช้ในการคำนวณ
  สิ่งที่ไม่ได้นำมาใช้ในการคำนวณ
  ถูกทุกข้อ
7. แผนการขายเเละการตลาดจัดเป็นระดับของหน่วยงานสารสนเทศระดับใด
  ระดับบุคคล
  ระดับกลุ่ม
  ระดับหน่วยงาน
  ระดับองค์กร
8. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นคุณสมบัติของสารสนเทศ
  ความถูกต้อง
  ความรวดเร็ว
  ความสมบูรณ์
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของสารสนเทศที่สำคัญที่สุด
  คุ้มค่า หาง่าย สะดวก
  สีสันสวยงาม เรียบร้อย
  ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน
  เป็นสัญลักษณะเเละเป็นรหัสสั้นๆ
10. การสัมภาษณ์นักเรียน จัดเป็นข้อมูลประเภทใด
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ข้อมูลปฐมภูมิ
  ข้อมูลทุติยภูมิ
  ข้อมูลตติยภูมิ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com