รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม๒

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. รูปแบบกระบวนการความที่ถูกต้องคือข้อใด
  ขึ้นต้นด้วย ชื่อกระบวนความ และลงท้ายด้วยคำสั่งสุดท้ายของกระบวนความ
  ขึ้นต้นด้วย To ชื่อกระบวนความ และลงท้ายด้วย End
  ขึ้นต้นด้วย End ชื่อกระบวนความ และลงท้ายด้วย To
  ชื่อของกระบวนความซ้ำกับคำสั่งของภาษาโลโก
2. จากรูปด้านบน หมายเลข ๑ มีชื่อเรียกว่าอะไร

  ส่วนแสดงผลกราฟิก
  แผงปุ่มควบคุม
  ส่วนแสดงผลข้อความ
  ช่องป้อนคำสั่ง
3. คำสั่ง REPEAT หมายถึงคำสั่งอะไร
  คำสั่งยกปากกาขึ้น
  คำสั่งกลับจุดเริ่มต้น
  คำสั่งให้ทำงานซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนด
  คำสั่งให้ทำงานซ้ำตามจำนวนคำสั่งที่กำหนด
4. ข้อใดคือความหมายของภาษาโลโก
  หุ่นยนต์
  หุ่นยนต์เต่า
  รูปสามเหลี่ยม
  สัญลักษณ์
5. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภาษาโลโก
  เป็นกันเอง
  ยืดหยุ่นได้
  ขยายได้
  ยากต่อการใช้งาน
6. คำสั่ง Setxy ๐ ๐ ใช้สั่งให้เต่าโลโกทำอะไร
  ลบภาพ
  กลับไปยังจุดเริ่มต้น
  เดินไปข้างหน้า
  หันไปทางซ้ายหรือขวา
7. แฟ้มข้อมูลที่มีการบันทึกกระบวนความจะได้ File ที่มีนามสกุลอะไร
  .XLS
  .LGO
  .Doc
  .PPT
8. คำสั่งใดใช้สำหรับเปลี่ยนสีปากกา
  SetPc 4
  SetSc 4
  SetFc 4
  SetPensize [2 2]
9. ใช้คำสั่งให้วาดรูปวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ หน่วย
  circle 50
  circle 75
  circle 100
  circle 200
10. ข้อใดคือความหมายของกระบวนความ
  คำสั่งต่างๆที่สั่งให้เต่าทำงาน
  ชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  คำสั่งที่เต่ารู้จัก
  คำสั่งต่างๆที่รวมกันเป็นชุดคำสั่งให้เต่าทำงาน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com