ข้อสอบเรื่องการหามัธยฐาน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อมูลต่อไปนี้เป็นจำนวนเงินต่อวัน ที่นักเรียนกลุ่มหนี่งได้รับจากผู้ปกครอง (หน่วยเป็นบาท) 50, 52, 58, 60, 66, 54, 62, 55, 100, 300 จงหามัธฐานของข้อมูลชุดนี้
  58
  59
  60
  61
2. รายได้จากการเก็บขยะมาขายของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 8 คน(บาท)ดังนี้ 15, 20, 18, 12, 22, 7, 12, 20 จงหามัธยฐานของรายได้ของนักเรียนกลุ่มนี้
  15.50
  16.50
  17.50
  18.50
3. ค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ 39, 45, 38, 44, 52, 36, 41, 42, 53, 50, 38 มีค่าเท่ากับข้อใด
  40
  41
  42
  43
4. ค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ 14, 17, 18, 29, 42, 56, 100 มีค่าเท่ากับข้อใด
  29
  30
  31
  32
5. อายุของนักวิ่งผลัดทีมหนึ่งมี 6 คน มีอายุดังนี้ มีหน่วยเป็นปี 15, 14, 17, 18, 19, 12, จงหาค่ามัธยฐานของอายุนักวิ่งทีมนี้เท่ากับกี่ปี
  15
  17
  16
  18
6. จากการสำรวจจำนวนดอกดาวเรืองแต่ละต้นในแปลงแห่งหนึ่งได้ดังนี้ 14, 15, 17, 12, 18, 19, 12 จงหาค่ามัธยฐานของจำนวนดอกดาวเรืองแปลงนี้ว่ามีค่าเท่ากับจำนวนใด
  14
  15
  16
  17
7. ค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ 15, 18, 17, 17, 29, 25, 37, 49, 62 มีค่าเท่ากับข้อใด
  28
  27
  26
  25
8. จากน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 10 คน มีน้ำหนัก(กิโลกรัม) ดังนี้ 45, 60, 52, 48, 62, 56, 50, 58, 54, 44 อยากทราบว่าค่ามัธยฐานของน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าใด
  64
  62
  54
  53
9. จงหามัธยฐานของคะแนนสอบของนักเรียน 20 คน ดังตาราง

  15.50
  16.50
  17.50
  18.50
10. กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่ง ประกอบด้วย 2, 6, 15, 9, 24, 17 จงหามัธยฐานว่ามีค่าตรงกับข้อใด
  10
  11
  12
  13
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com