แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ของใช้ในข้อใดจัดเป็นของใช้ที่เป็นกลไกทั้งหมด
  โซฟา เตาแก๊ส
  นาฬิกา โต๊ะไม้
  ไมโครเวฟ แปรงขัดพื้น
  ตุ๊กตาไขลาน โทรทัศน์
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน
  ไม่เป็นหนี้
  มีหลักฐานทางการเงิน
  รู้รายได้ที่แน่นอนของตนเอง
  เป็นแนวทางในการหารายได้พิเศษ
3. การขยายพันธุ์พืชใช้วิธีใดที่ทำให้พืชมีโอกาสกลายพันธุ์
  การปักชำ
  การโน้มกิ่ง
  การตอนกิ่ง
  การเพาะเมล็ด
4. “แก้วรู้ว่าแกงส้มชามนี้มีรสเปรี้ยว” จากข้อความ การรับรสชาติเปรียบได้กับการทำงานของสิ่งใดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  แผงแป้นอักขระ
  แฟลชไดรฟ์
  จอภาพ
  ซีพียู
5. ข้อใดเป็นการจัดเก็บสิ่งของได้อย่างเหมาะสม
  พับและเก็บเสื้อที่ไม่ค่อยได้ใส่ไว้ใต้เตียง
  เก็บบัตรประชาชนไว้ในกระเป๋าสตางค์
  เก็บสูติบัตรไว้ในกระเป๋านักเรียน
  เก็บนิทานเล่มโปรดไว้ใต้หมอน
6. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการรับประทานอาหาร
  ใช้มือปิดปากในขณะที่เคี้ยวอาหารตลอดเวลา
  กล่าวคำขอโทษเมื่อต้องหยิบอาหารข้ามหน้าผู้อื่น
  รวบช้อนส้อมเข้าด้วยกันเมื่ออิ่มแล้ว
  ใช้กระดาษชำระปิดปากขณะจาม
7. ใครใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมาะสม
  ฝ้ายถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
  จอยใช้แอลกอฮอล์เช็ดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ทุกชิ้น
  หยงนำแผงแป้นอักขระไปแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ
  กุ๊กรับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์
8. สิ่งใดที่นักเรียนต้องทำทุกครั้งก่อนนำเครื่องมือช่างมาใช้งาน
  ซ่อมแซมเครื่องมือช่างชนิดนั้น
  ลับเครื่องมือช่างให้คมอยู่เสมอ
  ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือช่างชนิดนั้น
  ตรวจสอบสภาพเครื่องมือช่างชนิดนั้น
9. ถ้าแม่ตักเตือนนักเรียน แต่นักเรียนไม่ได้ทำผิด นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  รีบพูดแทรกทันทีเพื่อชี้แจงว่าตนเองไม่ได้ทำผิด
  ฟังด้วยอาการสำรวมจนแม่พูดเสร็จ จึงเดินหนี
  อธิบายข้อเท็จจริงด้วยถ้อยคำที่สุภาพ
  เดินหนีทันที
10.

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com