แนวข้อสอบ O-NET การงานอาชีพฯ ป.6 ปี 2557

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. "แป๋วประดิษฐ์ของประดับตกแต่งบ้าน และตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานในทุกขั้นตอนการทำรวมทั้งยังพิจารณาผลงานที่เสร็จแล้ว และปรับปรุงผลงานนั้นให้ดียิ่งขึ้น จากข้อความนี้ แสดงว่าแป๋วใช้ใช้ความคิดในลักษณะใดมากที่สุด"""
  มีความคิดริเริ่ม
  มีความคล่องในการคิด
  มีความคิดละเอียดลออ
  มีความยืดหยุ่นในการคิด
2. สิ่งใดที่นักเรียนต้องทำทุกครั้งก่อนนำเครื่องมือช่างมาใช้งาน
  ซ่อมแซมเครื่องมือช่างชนิดนั้น
  ลับเครื่องมือช่างให้คมอยู่เสมอ
  ศึกษาวิธีการใช้เครื่องมือช่างชนิดนั้น
  ตรวจสอบสภาพเครื่องมือช่างชนิดนั้น
3. ใครใช้เครื่องมือในโปรแกรมเพนต์ไม่เหมาะสม
4. วัสดุในข้อใดที่สามารถนำมาสร้างเป็นนาฬิกาติดผนังได้เหมาะสมที่สุด
  ขดลวด
  ลังไม้อัด
  กะลามะพร้าว
  แกนกระดาษทิชชู
5. ถ้าต้องการพิมพ์ตัวอักษร ฬ โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มคำสั่งค้างไว้ จะต้องพิมพ์อย่างไร
6. ข้อใดเป็นการจัดเก็บของใช้หรือของเล่นได้ถูกต้อง และเป็นระเบียบ
  วางปากกาไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือ
  เก็บของเล่นทุกชิ้นวางรวมกันไว้ที่มุมห้อง
  นำเสื้อนักเรียนที่เพิ่งถอดมาพาดไว้ที่พนักเก้าอี้
  เก็บหนังสือที่อ่านเสร็จแล้วไว้บนชั้นวางหนังสือ
7. ผักสวนครัวชนิดใดมีวิธีการขยายพันธุ์แตกต่างจากข้ออื่น
  กระชาย หอมหัวใหญ่
  หอมแดงข่า
  กะเพรา โหระพา
  กระเทียม ขิง
8. ข้อใดเป็นการจัดเก็บเอกสารไม่เหมาะสม
  เก็บสูติบัตรไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน
  เก็บผลงานรวมไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน
  เก็บบัตรสมาชิกห้องสมุดไว้ในกระเป๋าสตางค์
  เก็บบัตรประจำตัวนักเรียนไว้ในกระเป๋านักเรียน
9. ใครปฏิบัติตนในการดูแลรักษาของใช้ต่างๆ ภายในบ้านได้ถูกต้อง
  จุ้ยทาน้ำมันกันสนิมจอบก่อนเก็บ
  จ๋าเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหลังจากล้างมือ
  จ๊อบใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดโต๊ะไม้
  จิ๊บใช้หม้ออะลูมิเนียมทำกับข้าวเสร็จแล้ววางทิ้งไว้
10. ใครเลือกใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ทำงานได้เหมาะสม
  ต้อยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในการทำบัตรอวยพร
  ตู๋ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์นำเสนอแผนภูมิ
  เต๋าใช้โปรแกรมเพนต์ในการทำรายงานจำนวนหลายหน้า
  ต้อมใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดคิดคำนวณสูตรต่างๆ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com