หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. "โครงงานเกมต่อสู้" เกิดผลกระทบต่อโครงงานคอมพิวเตอร์ในด้านใด
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
  ผลกระทบทางสังคมเเละวัฒนธรรม
  ผลกระทบทางการเมือง
  ผลกระทบทางสิ่งเเวดล้อม
2. "ญาญ่าทำรายงานโครงงานพร้อมคู่มือการใช้งาน" ข้อความข้างต้นอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงงานขั้นตอนใด
  การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
  การพัฒนาโครงงาน
  การเขียนรายงานโครงงาน
  การนำเสนอเเละเเสดงโครงงาน
3. "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน" จัดอยู่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานประยุกต์ใช้งาน
  โครงงานโปรเเกรมประยุกต์
4. "โครงงานเกม" จัดอยู่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานประยุกต์ใช้งาน
  โครงงานโปรเเกรมประยุกต์
5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะของโครงงานที่ดี
  สามารถตอบสนองความต้องการได้
  เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะของโครงงานที่ดี
  สามารถตอบสนองความต้องการได้
  เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
  ถูกทุกข้อ
7. "บทเรียนออนไลน์ E-learning" จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานประยุกต์ใช้งาน
  โครงงานโปรเเกรมประยุกต์
8. ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่ขั้นตอน
  3 ขั้นตอน
  6 ขั้นตอน
  9 ขั้นตอน
  12 ขั้นตอน
9. ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องที่สุด
  ผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ
  ผลงานที่ได้จากความสนใจของผู้ใช้งาน
  ผลงานที่ได้จากความต้องการของสังคม
  ถูกทุกข้อ
10. "โครงงานหุ่นยนต์จำลองเก็บขยะ" จัดเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานประยุกต์ใช้งาน
  โครงงานโปรเเกรมประยุกต์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com