ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. งานฝีมือข้อใดเป็นเอกลักษณ์ไทย และสื่อถึงวันแม่
  มาลัยมะลิสด
  ต้นมะลิซ้อนในกระถาง
  แจกันดอกกุหลาบสีแดง
  กระเช้าดอกคาร์เนชั่นจากกระดาษทิชชู
2. ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการขายกับข้าวของคุณยายเลียบได้ถูกต้อง
  1 2 3 และ 4
  4 3 1 และ 2
  3 2 4 และ 1
  2 4 1 และ 3
3. ถ้ามีจอบสองเขาขุด สามารถใช้งานลักษณะใด และกับดินชนิดใด

  7 14
  6 15
  9 16
  8 17
4. นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนจะเขียนข้อความ โดยให้ลากเมาส์เขียนคำอวยพร ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด
5. จากรูปที่กำหนดให้ ข้อใดมีความสัมพันธ์กับร้านตัดเสื้อผ้า มากที่สุด

  รูปที่ 1 และ 2
  รูปที่ 2 และ 3
  รูปที่ 3 และ 4
  รูปที่ 4 และ 5
6. ทำไมเครื่องทำน้ำอุ่นต้องต่อสายดินเพราะเหตุใด
  เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วลงชิ้นส่วนภายในเครื่อง
  เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลย้อนกลับ
  เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
  เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไปสู่คน
7. ด.ญ. ศรีต้องการปลูกต้นเข็มเพื่อทำเป็นรั้วบ้าน ซึ่งมีหญ้าขึ้นรก จะต้องเลือกเครื่องมือ เกษตร ตามลำดับการเตรียมดินอย่างไร

  2 1 1
  3 4 5
  1 2 5
  5 4 3
8. ข้อใดคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับเยาวชนในการใช้อินเทอร์เน็ต
  ใช้อินเทอร์เน็ตสนทนากับทุกคนอย่างเป็นกันเอง
  ค้นหาดูข้อมูลรูปภาพในเว็บไซต์ทั้งหมดตามกระแสนิยม
  พบปะกับคนที่เพิ่งรู้จักทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ขออนุญาตผู้ปกครอง
  ใช้นามแฝงและไม่บอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ให้คนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
9. "เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์" จากคุณสมบัติที่กล่าวมา คือพนักงานฝ่ายใด
  ฝ่ายต้อนรับ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายเสริฟอาหาร
  ฝ่ายการเงิน
10. วัสดุใดใช้หุ้มสายไฟฟ้า
  วัสดุพลาสติก PVD
  วัสดุพลาสติก PVC
  วัสดุฉนวน SPV
  วัสดุฉนวน PPP
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com