ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นพฤติกรรมการหารายได้ระหว่างเรียน แต่ผิดศีลธรรม
  เด็กชายก้องไปช่วยพ่อเสริฟอาหารที่ร้านหลังเลิกเรียน
  เด็กหญิงอิงอรนำผลไม้ไปขายที่ตลาดนัดกับพี่สาวในช่วงเย็นของทุกวัน
  เด็กหญิงน้อยช่วยแม่ขายกับข้าวที่ตลาดทุกวัน
  เด็กชายแสนดีเก็บผักบุ้งของเพื่อนบ้านไปขายที่ตลาด
2. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ประเภทหน่วยความจำ
  ลำโพง ซีพียู
  ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม
  แฟลชไดร์ฟ คีย์บอร์ด
  จอภาพ เครื่องพิมพ์
3. ด.ญ. ศรีต้องการปลูกต้นเข็มเพื่อทำเป็นรั้วบ้าน ซึ่งมีหญ้าขึ้นรก จะต้องเลือกเครื่องมือ เกษตร ตามลำดับการเตรียมดินอย่างไร

  2 1 1
  3 4 5
  1 2 5
  5 4 3
4. ข้อใดคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับเยาวชนในการใช้อินเทอร์เน็ต
  ใช้อินเทอร์เน็ตสนทนากับทุกคนอย่างเป็นกันเอง
  ค้นหาดูข้อมูลรูปภาพในเว็บไซต์ทั้งหมดตามกระแสนิยม
  พบปะกับคนที่เพิ่งรู้จักทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ขออนุญาตผู้ปกครอง
  ใช้นามแฝงและไม่บอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ให้คนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต
5. เครื่องมือในข้อใดต่างจำพวกกัน ในการใช้งาน
6. "เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์" จากคุณสมบัติที่กล่าวมา คือพนักงานฝ่ายใด
  ฝ่ายต้อนรับ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายเสริฟอาหาร
  ฝ่ายการเงิน
7. ข้อใดคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการดูแลรักษาจอภาพ

  1 2 3
  1 2 4
  2 3 4
  1 3 4
8. คุณป้าเสมอใจต้องการเช่าห้องแถวของนายกอบเกียรติเพื่อขายเครื่องเขียน ผลตอบแทนที่นายกอบเกียรติจะได้รับเรียกว่า
  ดอกเบี้ย
  ค่าจ้าง
  ค่าเช่า
  กำไร
9. เสื้อของมาลีควรซักแห้ง และห้ามใช้สารฟอกขาว แสดงว่าเสื้อของมาลีมีสัญลักษณ์ใด ในฉลากของเสื้อ

  1 และ 6
  2 และ 4
  3 และ 5
  1 และ 4
10. ด.ช. ต๋องต้องการปลูกต้นเฟื่องฟ้า ข้อใดเป็นการวางแผนปลูกต้นเฟื่องฟ้าได้ถูกต้อง

  3 7 12 15
  4 9 13 14
  5 8 12 16
  1 6 11 17
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com