ข้อสอบ ONET วิชา 67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2552

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. งานฝีมือข้อใดเป็นเอกลักษณ์ไทย และสื่อถึงวันแม่
  มาลัยมะลิสด
  ต้นมะลิซ้อนในกระถาง
  แจกันดอกกุหลาบสีแดง
  กระเช้าดอกคาร์เนชั่นจากกระดาษทิชชู
2. ทำไมเครื่องทำน้ำอุ่นต้องต่อสายดินเพราะเหตุใด
  เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วลงชิ้นส่วนภายในเครื่อง
  เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลย้อนกลับ
  เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
  เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไปสู่คน
3. การเย็บด้วยมือข้อใดที่เลาะด้ายออกได้ง่ายที่สุด
  การด้นตะลุย
  การสอยพับริม
  การด้นถอยหลัง
  การเย็บหลบหลังคา
4. จากรูปที่กำหนดให้ ข้อใดมีความสัมพันธ์กับร้านตัดเสื้อผ้า มากที่สุด

  รูปที่ 1 และ 2
  รูปที่ 2 และ 3
  รูปที่ 3 และ 4
  รูปที่ 4 และ 5
5. คุณป้าเสมอใจต้องการเช่าห้องแถวของนายกอบเกียรติเพื่อขายเครื่องเขียน ผลตอบแทนที่นายกอบเกียรติจะได้รับเรียกว่า
  ดอกเบี้ย
  ค่าจ้าง
  ค่าเช่า
  กำไร
6. ถ้าในหมู่บ้านของนักเรียนมีการเลี้ยงเป็ดกันมาก นักเรียนควรแนะนำให้ผู้ปกครอง ทำอาชีพเสริมใด จึงเหมาะสมกับหมู่บ้านและใช้ผลิตผลจากเป็ด

  1 2 และ 3
  2 3 และ 4
  1 2 และ 4
  1 3 และ 4
7. หนูนิดต้องการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ เพราะมีพื้นที่จำกัด และวางแผนว่าจะปลูก ผักสวนครัวในช่วงต้นฤดูฝน ดังนั้นหนูนิดควรจะเลือกปลูกผักชนิดใด
  ผักชี ผักกาดหอมห่อ กะเพรา
  ผักกวางตุ้ง แมงลัก สะระแหน่
  ขึ้นฉ่าย ชะพลู ตังโอ๋
  กุยช่าย หอมหัวใหญ่ ข้าวโพดเทียน
8. อินเทอร์เน็ตคืออะไร
  ระบบการค้นหาข้อมูลในเว็บ
  การส่งสัญญาณเพื่อสื่อสารกัน
  ระบบเล่นเกมส์ออนไลน์ทั่วโลก
  เครือข่ายที่เชื่อมต่อหลายเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั่วโลก
9. ข้อใดคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการดูแลรักษาจอภาพ

  1 2 3
  1 2 4
  2 3 4
  1 3 4
10. ด.ญ. ศรีต้องการปลูกต้นเข็มเพื่อทำเป็นรั้วบ้าน ซึ่งมีหญ้าขึ้นรก จะต้องเลือกเครื่องมือ เกษตร ตามลำดับการเตรียมดินอย่างไร

  2 1 1
  3 4 5
  1 2 5
  5 4 3
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com