ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. อุปกรณ์ใดใช้เพื่อโยกเสมือนเป็นการบังคับทิศทางการให้ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา
  เมาส์
  จอยสติก
  แป้นพิมพ์
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
2. หน้าที่ของหน่วยแสดงผล คือข้อใด
  เพื่อรับข้อมูล
  เพื่อแสดงข้อมูล
  เพื่อประมวลผลข้อมูล
  เพื่อควบคุมการทำงาน
3. ข้อใดไม่ใช่ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยควบคุม
4. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
5. อุปกรณ์ในข้อใดเป็นทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล
6. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล
  แป้นพิมพ์ , เมาส์ , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , เมาส์ , ก้านควบคุม , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , จอภาพ , ก้านควบคุม , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , จอภาพ , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
7. เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์อยู่ในหน่วยใด
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยความจำ
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยรับข้อมูล
8. อุปกรณ์ในข้อใดไม่เข้าพวก
  จอภาพ
  ลำโพง
  เครื่องพิมพ์
  ไมโครโฟน
9. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์
  Input
  Process
  Output
  Feedback
10. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดแสดงผลลัพธ์เป็นเสียง
  หูฟัง
  เครื่องพิมพ์
  จอคอมพิวเตอร์
  เครื่องสแกนเนอร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com