รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม๒

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. บริษัทหรือองค์การที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคือข้อใด
  ISP
  DNS
  IP Address
  NSI
2. เวิลด์ไวด์เว็บ หรือเรียกอีกอย่างว่า
  เครือข่ายใยแมงมุม
  เว็บไซต์
  เว็บเบราว์เซอร์
  โฮมเพจ
3. การโอนย้ายข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์มายังคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เรียกว่าอะไร
  Upload
  Down Load
  Browser
  Hypertext
4. ระบบใดที่สามารถใช้ชื่อที่เป็นตัวอักษรแทนการใช้ตัวเลขให้การอ้างถึงที่อยู่ได้
  ISP
  DNS
  NSI
  IP Address
5. .gov เป็นชื่อโดเมนแทนประเภทองค์การใด
  กลุ่มธุรกิจการค้า
  สถาบันการศึกษา
  กลุ่มองค์การที่ไม่หวังผลกำไร
  กลุ่มองค์การของรัฐ
6. E – mail Address จะประกอบด้วยส่วนสำคัญกี่ส่วน
7. บริการใดใช้ส่งจดหมายถึงกันได้
  การสนทนาบนเครือข่าย
  สถานีวิทยุบนเครือข่าย
  การค้าขายบนเครือข่าย
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
8. การบริการข้อใดที่สามารถเรียกดูข้อมูลและโต้ตอบกับเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้
  FTP
  Pirch
  Browser
  Chat
9. หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรียกว่าอะไร
  ISP
  DNS
  NSI
  IP Address
10. ชื่อโดเมนต่างๆที่ลงท้ายด้วย th หมายถึงอะไร
  ชื่อของคอมพิวเตอร์
  ประเภทหน่วยงาน
  เครือข่าย
  ชื่อย่อประเทศ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com