การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ม.2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใด คือระบบปฏิบัติการบนมือถือสมาร์ทโฟน
  Android
  Windows Phone
  ios
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมแชท
  BeeTalk (บี ทอล์ค)
  Microsoft word (ไมโครซอฟต์ เวิร์ด)
  Tango (แทง โก้)
  LINE (ไลน์)
3. URL ของเว็บไซต์ ครูออฟ คือข้อใด
  www.kruaof.com
  www.krooaof.com
  www.kruaof.net
  www.krooaof.net
4. ส่วนประกอบหลักของ อินโฟกราฟิกส์ คือ
  Microsoft Office 2013
  โปรแกรม คอมพิวเตอร์
  เนื้อหาที่เป็น ข้อมูล สารสนเทศ หรือ ความรู้
  แรม แป้นพิมพ์ จอภาพ ลำโพง
5. ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร
  โปรแกรมบล็อค Facebook
  โปรแกรมที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
  โปรแกรมที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมซ่อมคอมพิวเตอร์
6. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จัดทำขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. ใด
  พ.ศ. 2549
  พ.ศ. 2550
  พ.ศ. 2553
  พ.ศ. 2557
7. ความหมายของ คำว่า “โซเชียลเน็ตเวิร์ค” (Social Network) ตรงกับข้อใด
  เครือข่ายสังคมออนไลน์
  เครือข่ายกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้
  เครือข่ายทีวีสัญจร
  เครือข่ายการศึกษาไทย
8. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ xp
  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7
  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8
  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์เวิร์ด
9. โปรแกรม จัดทำตารางงาน ตรงกับข้อใด
  Excel (เอ็กเซลล์)
  Access (แอกเซส)
  Word (เวิร์ด)
  Power Point (เพาเวอร์พ้อย)
10. โปรแกรมนำเสนองาน ตรงกับข้อใด
  Google Chrome (กูเกิลโครม)
  Garena (การีน่า)
  Photoshop (โฟโต้ชอป)
  Power Point (เพาเวอร์พ้อย)
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com