การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ม.2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร
  โปรแกรมบล็อค Facebook
  โปรแกรมที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
  โปรแกรมที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมซ่อมคอมพิวเตอร์
2. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในด้านใดมากที่สุด
  ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการค้นคว้า
  ด้านการเงิน การธนาคาร การเกษตร
  ด้านความบันเทิง ความสนุกสนาน
  ด้านสุขภาพ และอนามัย
3. Social Media โซเชียลมีเดีย มีความหมาย ตรงกับข้อใด
  การจัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์
  เว็บไซต์บริการอัพโหลดไฟล์
  โปรแกรม แชต Line , Tango , BeeTalk
  เว็บไซต์สังคมออนไลน์ ที่แชร์ แบ่งปัน ภาพถ่าย วีดีโอ เสียง ข้อมูล
4. แอพ (แอพพลิเคชั่น) ความหมายตรงกับ ข้อใด
  โปรแกรมที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน
  โปรแกรมฟรีแวร์ ตัดต่อภาพยนต์
  โปรแกรมที่ทำงานบนโน๊ตบุ๊คเท่านั้น
5. ความหมายของ อินโฟกราฟิกส์ ตรงกับข้อใด
  เป็นการแสดงผลของข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่าย
  เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
  เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์
  เป็น Database Management Software
6. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์
  โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
  บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์
7. ความหมายของ คำว่า “โซเชียลเน็ตเวิร์ค” (Social Network) ตรงกับข้อใด
  เครือข่ายสังคมออนไลน์
  เครือข่ายกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้
  เครือข่ายทีวีสัญจร
  เครือข่ายการศึกษาไทย
8. โปรแกรมนำเสนองาน ตรงกับข้อใด
  Google Chrome (กูเกิลโครม)
  Garena (การีน่า)
  Photoshop (โฟโต้ชอป)
  Power Point (เพาเวอร์พ้อย)
9. ผู้ก่อตั้งและผู้สร้างเว็บไซต์ Facebook.com คือใคร
  ฟาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
  มาร์ค คาลเบิร์ก
  มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
  มาร์ค คาลเบิร์ก
10. ถ้าหากเราต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราควรใช้โปรแกรมใด
  Mozilla Firefox
  Internet Explorer
  Google Chrome
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com