การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ม.2

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. URL ของเว็บไซต์ ครูออฟ คือข้อใด
  www.kruaof.com
  www.krooaof.com
  www.kruaof.net
  www.krooaof.net
2. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์
  โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
  บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์
3. ถ้าหากเราต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราควรใช้โปรแกรมใด
  Mozilla Firefox
  Internet Explorer
  Google Chrome
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใด คือระบบปฏิบัติการบนมือถือสมาร์ทโฟน
  Android
  Windows Phone
  ios
  ถูกทุกข้อ
5. ความหมายของ อินโฟกราฟิกส์ ตรงกับข้อใด
  เป็นการแสดงผลของข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่าย
  เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
  เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์
  เป็น Database Management Software
6. โปรแกรม จัดทำตารางงาน ตรงกับข้อใด
  Excel (เอ็กเซลล์)
  Access (แอกเซส)
  Word (เวิร์ด)
  Power Point (เพาเวอร์พ้อย)
7. โปรแกรมนำเสนองาน ตรงกับข้อใด
  Google Chrome (กูเกิลโครม)
  Garena (การีน่า)
  Photoshop (โฟโต้ชอป)
  Power Point (เพาเวอร์พ้อย)
8. ผู้ก่อตั้งและผู้สร้างเว็บไซต์ Facebook.com คือใคร
  ฟาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
  มาร์ค คาลเบิร์ก
  มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
  มาร์ค คาลเบิร์ก
9. นักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในด้านใดมากที่สุด
  ด้านการศึกษา ด้านความรู้ ด้านการค้นคว้า
  ด้านการเงิน การธนาคาร การเกษตร
  ด้านความบันเทิง ความสนุกสนาน
  ด้านสุขภาพ และอนามัย
10. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ xp
  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7
  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8
  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์เวิร์ด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com