แนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
  ถูกทุกข้อ
  เมื่อต้องการจะเลี้ยวรถ
  เมื่อยินยอมให้รถคันอื่นแซงหรือผ่านขึ้นหน้า
  เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควันจนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ ในระยะ 60 เมตร
2. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ห้ามเลี้ยวขวา
  ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
  ห้ามเลี้ยวซ้าย
  ให้เลี้ยวซ้าย
3. ถ้าพบสัญญาณไฟสีแดงแต่เจ้าหน้าที่จราจรให้สัญญาณให้ขับรถผ่านไป ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จราจรคือขับรถผ่านไป
  ปฏิบัติตามสัญญาณไฟสีแดงคือหยุดรถ
  รอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟสีเขียว
  รอจนกว่าจะได้รับสัญญาณไฟสีเหลือง
4. จอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดชัน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ถูกทุกข้อ
  หันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง
  ใช้อุปกรณ์ห้ามล้อ
  ดับเครื่องยนต์
5. กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต้องจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้อง ปฏิบัติอย่างไร
  ให้สัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอำพันหรือสีขาว
  นำกิ่งไม้วางไว้ที่ถนนด้านหลังรถ
  นำถังน้ำหรือยางรถวางไว้ที่ถนนด้านหลังรถ
  เปิดไฟหน้าไว้ตลอดเวลา
6. การบรรทุกสำหรับส่วนกว้างของรถยนต์ข้อใดถูกต้อง
  บรรทุกไม่เกินส่วนกว้างของรถทั้ง 2 ข้าง
  บรรทุกเกินส่วนกว้างทางขวามือได้ข้างเดียว
  บรรทุกส่วนกว้างทางซ้ายมือได้ข้างเดียว
  บรรทุกเกินส่วนกว้างของรถได้ทั้ง 2 ข้าง
7. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามแซง
  ห้ามกลับรถ
  รถเดินทางเดียว
  ห้ามขับรถชิดขอบทางด้านขวา
8. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามขับรถด้วยความเร็วต่ำกว่า 30 กม.ต่อชั่วโมง
  30 เมตรข้างหน้ามีแยก
  ห้ามขับรถความเร็วเกินกว่า 30 กม.ต่อชั่วโมง
  ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 30 ตัน
9. ที่ใดห้ามจอดรถ
  เขตปลอดภัยและที่คับขัน
  ในที่ไม่มีเครื่องหมายห้ามจอด
  ในระยะ 5 เมตรจากทางข้าม ท่อน้ำดับเพลิงหรือตู้ไปรษณีย์
  ในระยะ 20 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
10. ผู้ขับขี่ที่ยินยอมให้รถคันอื่นแซงข้างหน้า จะต้องให้ไฟสัญญาณอย่างไร
  ให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านซ้ายของรถ
  ให้ไฟสัญญาณรถเลี้ยวที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านขวาของรถ
  ให้ไฟสัญญาณรถเลี้ยวที่ติดอยู่หน้ารถและท้ายรถทั้งด้านซ้ายและขวาของรถ
  ให้ไฟสัญญาณสีแดงที่ท้ายรถ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com