แนวข้อสอบความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยรถจักรยานยนต์ ปี 2558

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
1. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
  ถูกทุกข้อ
  ขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
  ขับรถบนเนินเขา
  ขับรถบนสะพาน
2. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่จอดรถ
  ถูกทุกข้อ
  ในระยะ 3 เมตรจากท่อน้ำดับเพลิง
  ในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
  ในระยะ 10 เมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
3. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ปฏิบัติทั้งข้อ ข. และ ค.
  ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและระวังเครื่องกั้น
  ให้ผู้ขับขี่ระวังถ้ามีรถไฟกำลังผ่านมาให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร
  ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและสังเกตดูรถไฟทั้งด้านซ้ายและขวา
4. การบรรทุกสำหรับส่วนยาวของรถยนต์ข้อใดถูกต้อง
  ด้านหน้าบรรทุกได้เกินหน้าหม้อหรือกันชนหน้า
  ด้านหลังบรรทุกยื่นพ้นตัวรถได้ไม่เกิน 2.50 เมตร
  บรรทุกยื่นหน้ายื่นหลังได้ตามสะดวก
  ด้านหลังบรรทุกยื่นพ้นตัวรถได้ 3.00 เมตร
5. รถต่อไปนี้ข้อใดห้ามนำมาใช้ในทาง
  รถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีไว้เพื่อขายหรือซ่อม
  รถที่ไม่มีกระจกด้านหน้า
  รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
  รถที่มีเสียงแตรดัง 70 เดซิเบล เอ
6. รถที่ขับด้วยความเร็วต่ำต้องขับอยู่ในข้อใด
  ช่องซ้ายสุด
  ช่องกลาง
  ช่องขวาสุด
  ช่องใดก็ได้
7. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ห้ามเลี้ยวขวา
  ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
  ห้ามเลี้ยวซ้าย
  ให้เลี้ยวซ้าย
8. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ทางแคบข้างหน้า
  สะพานข้างหน้า
  อุโมงค์ข้างหน้า
  ช่องการจราจรลดลง
9. ที่ใดห้ามจอดรถ
  เขตปลอดภัยและที่คับขัน
  ในที่ไม่มีเครื่องหมายห้ามจอด
  ในระยะ 5 เมตรจากทางข้าม ท่อน้ำดับเพลิงหรือตู้ไปรษณีย์
  ในระยะ 20 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
10. รถในข้อใดห้ามนำไปใช้ในทาง
  รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
  รถที่มีล้อเป็นยาง
  รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
  รถที่ไม่มีสิ่งลากถูไปบนถนน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com