วิชา การวิบัติอาคาร แผนก ปวส.สถาปัตย์ MPOLY อ.จักรวาล

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. บ้านหลังหนึ่งเกิดการทรุดตัวลงไปด้านหนึ่งจมลงดินไป 1 เมตรคาดว่า เกิดจากสาเหตุใด
  เสาเข็มเกิดการทุดตัวหรือหักด้านล่าง
  บ้านข้างเคียงตอกเข็มทะแยงมากระแทกฐานราก
  ตอนเทคอนกรีตเสาน้ำหนักเนื้อคอนกรีตไม่เท่ากัน
  หลังคาหนักไม่เท่ากัน
2. การวิบัติอาคารหมายถึงข้อใด
  การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งมากจนไม่สามารถจะใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างปลอดภัย
  การชำรุดของอาคาร ซึ่งเกิดจาก อุบัติเหตุและภัยทางธรรมชาติ
  การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งสามารถซ่อมแซมและเข้าใช้งานได้ตามปกติ
  การชำรุดของอาคาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนและสามารถซ่อมแซมได้
3. การยก ปรับระดับอาคาร คืออะไร
  การยกบ้านเพื่อเสริมความแข็งแรงของเสาเข็มและฐานราก
  การยกอาคารเพื่อเกิดความเป็นศิริมงคล
  ใช้แม่แรงขนาดใหญ่ยกบ้านเพื่อขุดหาแนวท่อที่ชำรุด
  ใช้อุปกรณ์รถขุดขนาดใหญ่ยกบ้านเพื่อเสริมความสูงของบ้าน
4. การปรับยกอาคารและเสริมฐานราก ไม่ ! ใช้ในกรณีใด
  ดินยุบตัว
  ฐานรากทรุดตัว
  อาคารเกิดการทรุดตัว
  ผนังเกิดรอยแตกร้าว
5. Micro Pile
  แท่งเหล็กขนาดเล็กไว้เสียบยึดอาคารที่กำลังทรุดตัว
  แผ่นคอนกรีตเสริมความหนาเพื่อรับความแข็งแรง
  เสาเข็มคอนกรีตขนาดเล็กไว้ซ่อมแทรมอาคารที่ทรุดตัว
  เสาเหล็กขนาดเล็กไว้เสร็ม กันโครงภายในบ้าน
6. เรามีวิธีสังเกตอาคารทรุดตัวโดยสังเกตจากลักษณะตัวอาคาร อย่างไร
  เกิดรอยแตกร้าวที่สีทาผนังด้านนอก
  พื้นอาคารมีน้ำขังอยู่เป็นจำนวนมาก
  มีรอยร้าวที่ผนังด้านในและเสา
  กระเบื้องหลังคาหล่นจากหลังคาเป็นจำนวนมาก
7. การใช้งานอาคารแบบใดบ้างที่ทำให้อาคารเกิดการวิบัติหรือพังได้
  คุณออยชอบพาเพื่อนมาจัดปาร์ตี้ในบ้าน
  คุณเสาร์ชอบขุดหาสมบัติภายในบริเวณบ้าน
  คุณนิวต่อเติมบ้านโดยเสริมความแข็งแรงโดยการเชื่อมกับอาคารหลังเดิม
  คุณอั๋นติดตั้งกันสาดโพลี ยื่นออกไปหน้าบ้าน1.5 เมตร
8. ระดับพื้นอาคารเอียง สามารถทดสอบได้วิธีใด และทำอย่างไร
  ใช้น้ำมันหยดลงไปบนพื้นเพื่อหาความลาดเอียง
  ใช้ลูกบอลวางไว้เฉยๆหากกลิ้งไปทิศทางใดอาคารก็จะเอียงไปด้านนั้น
  ใช้ท่อนไม้วางตั้งไว้หากล้มไปในทิศทางใดก็จะทราบว่าอาคารเอียงไปด้านนั้น
  ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะจากพื้นถึงฝ้าเพดานแต่ละข้างจะทำให้ทราบโดยละเอียดว่าอาคารเอียงไปทิศทางใด
9. การตรวจและติดตามสภาพการแตกร้าวของอาคาร สามารถตรวจสอบเองง่ายๆได้อย่างไร
  เอาไม้บันทัดเสียงลงไปภายในรอยร้าว
  ใช้แท่งเหล็กตอกเข้าไปในรอยแยกหรือแตก ดูว่ามีรอยร้าวเพิ่มขึ้นหรือไม่
  เอาปากกาขีดคร่อมรอยร้าวแล้วดูว่ามีรอยเพิ่มหรือไม่ในลำดับต่อไป
  เอาปูนแรงดึงสูงอุดและฉาบทับรอยร้าวดังกล่าวและดูว่ามีรอยเพิ่มหรือไม่
10. กรณีประตูหน้าต่างปิดเปิดไม่ออก เราอาจวิเคราะห์ได้ว่ามาจากสาเหตุใด
  อาคารเกิดความชื้นสูงจนทำให้ประตูและหน้าต่างเปิดปิดไมไ่ด้
  อาคารเกิดรอยแตกร้าว
  วงกบเกิดการแตกร้าว
  อาคารเกิดการทรุดตัวทับวงกบทำให้เปิดไม่ออก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com