เคียวเง็น

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เคียวเง็น หมายถึงอะไร
  ละครตลกโบราณ หรือการเล่นละครตบบ่า
  ละครที่ใช้หุ่นในการแสดง
  ละครที่เป็นวรรณคดี
  ละครร้องสลับคำพูด
2. ชุด Kamishimo ประกอบไปด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง
  1 ส่วน คือ Katagino
  2 ส่วน คือ Katagino และ Hakama
  3 ส่วน คือ Katagino , Hakam และ Kotsuzumi
  4 ส่วน คือ Katagino , Kotsuzumi , Heian และ Tabi
3. รูปต้นสนบนเวทีที่ใช้ประกอบเป็นฉากมีความหมายว่าอย่างไร

  ชีวิตนิรันดร์
  ชีวิตอิสระ
  ชีวิตแห่งความสุข
  ชีวิตแห่งความร่มเย็นและสันติสุข
4. อาเซียนมีกี่ประเทศ และข้อใดที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
  10 ประเทศ : พม่า เกาหลีใต้ ไทย
  10 ประเทศ : ลาว เวียดนาม กัมพูชา
  5 ประเทศ : ลาว ไทย สิงคโปร์
  10 ประเทศ : อินเดีย อินโดนีเซีย พม่า
5. ละครเคียวเง็นมักจะเล่นกับละครใด
  ละครยี่เก
  คาบูกิ
  บุนระกุ
  ละครโนว
6. เครื่องดนตรีชนิดใดที่ใช้เพื่อบรรเลงทำนองและให้ อารมณ์ในรูปแบบเคร่งขรึมในการแสดงเคียวเง็น
  กลองตีไทโกะ
  ขลุ่ยฟรูเรด
  กลองเล็กคอสซูซุมิ
  กลองใหญ่โอะซูซุมิ
7. ตัวละครใดที่แสดงเป็นตัวเอก จนกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนของการแสดงเคียวเง็น
  ทะโรกะแจะ
  ทะโรกะโจ
  ทะโรกะจะ
  ทะโรกะคะ
8. เคียวเง็นเป็นละครที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบใด
  บทบาทสมมุติ
  การจับใจความสำคัญ
  ความคิด
  การแฝงนัย
9. เรื่องที่นำมาเล่นในการแสดงละครเคียวเง็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องใด "ยกเว้น" ข้อใดไม่ใช่
  เรื่องเกี่ยวกับเจ้านายกับลูกน้อง
  พ่อตากับลูกเขย
  ซามูไรขี้ขลาด
  เด็กบ้านนอก
10. เคียวเง็นเป็นการแสดงของประเทศอะไร
  ไทย
  เกาหลีใต้
  ญี่ปุ่น
  จีน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com