เคียวเง็น

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เคียวเง็นเป็นละครที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบใด
  บทบาทสมมุติ
  การจับใจความสำคัญ
  ความคิด
  การแฝงนัย
2. เคียวเง็นเป็นการแสดงของประเทศอะไร
  ไทย
  เกาหลีใต้
  ญี่ปุ่น
  จีน
3. เครื่องดนตรีชนิดใดที่ใช้เพื่อบรรเลงทำนองและให้ อารมณ์ในรูปแบบเคร่งขรึมในการแสดงเคียวเง็น
  กลองตีไทโกะ
  ขลุ่ยฟรูเรด
  กลองเล็กคอสซูซุมิ
  กลองใหญ่โอะซูซุมิ
4. รูปต้นสนบนเวทีที่ใช้ประกอบเป็นฉากมีความหมายว่าอย่างไร

  ชีวิตนิรันดร์
  ชีวิตอิสระ
  ชีวิตแห่งความสุข
  ชีวิตแห่งความร่มเย็นและสันติสุข
5. ละครเคียวเง็นมักจะเล่นกับละครใด
  ละครยี่เก
  คาบูกิ
  บุนระกุ
  ละครโนว
6. เคียวเง็น หมายถึงอะไร
  ละครตลกโบราณ หรือการเล่นละครตบบ่า
  ละครที่ใช้หุ่นในการแสดง
  ละครที่เป็นวรรณคดี
  ละครร้องสลับคำพูด
7. อาเซียนมีกี่ประเทศ และข้อใดที่ประเทศสมาชิกอาเซียน
  10 ประเทศ : พม่า เกาหลีใต้ ไทย
  10 ประเทศ : ลาว เวียดนาม กัมพูชา
  5 ประเทศ : ลาว ไทย สิงคโปร์
  10 ประเทศ : อินเดีย อินโดนีเซีย พม่า
8. เรื่องที่นำมาเล่นในการแสดงละครเคียวเง็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องใด "ยกเว้น" ข้อใดไม่ใช่
  เรื่องเกี่ยวกับเจ้านายกับลูกน้อง
  พ่อตากับลูกเขย
  ซามูไรขี้ขลาด
  เด็กบ้านนอก
9. ตัวละครใดที่แสดงเป็นตัวเอก จนกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนของการแสดงเคียวเง็น
  ทะโรกะแจะ
  ทะโรกะโจ
  ทะโรกะจะ
  ทะโรกะคะ
10. ชุด Kamishimo ประกอบไปด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง
  1 ส่วน คือ Katagino
  2 ส่วน คือ Katagino และ Hakama
  3 ส่วน คือ Katagino , Hakam และ Kotsuzumi
  4 ส่วน คือ Katagino , Kotsuzumi , Heian และ Tabi
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com