บทที่ 1 ทรัพยากรเเร่เเละหิน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หินมีกี่ชนิด
  2 ชนิด
  3 ชนิด
  4 ชนิด
  5 ชนิด
2. แร่ชนิดไหนที่พบมากที่สุดในภาคใต้และทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดี
  ถ่านหิน
  แร่ทองคำ
  แร่ดีบุก
  แร่ยิปซัม
3. ข้อใดอธิบายความหมายของการทำเหมืองแร่ได้ถูกต้องที่สุด
  การสกัดเอาแร่ที่มีค่าหรือวัสดุทางธรณีวิทยาอื่นๆ
  การขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
  การสกัดเอาวัสดุอื่นใดที่ไม่สามารถผลิตได้จากพืช
  ถูกทุกข้อ
4. แร่แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
5. หินหนืดที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟระเบิด เรียกว่าอะไร
  แมกมา
  หินอัคนี
  ลาวา
  หินแกรนิต
6. หินเกิดจากอะไร
  การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกัน
  การรวมตัวของแร่หลายชนิด
  การรวมตัวของแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด
  ถูกทุกข้อ
7. หินชนิดใดที่สามารถลอยน้ำได้
  หินพัมมิซ
  หินบะซอลล์
  หินแกรนิต
  หินชั้นหรือหินตะกอน
8. ข้อใดจัดเป็นประเภทของแร่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  แร่โลหะ
  แร่อโลหะ
  แร่กึ่งโลหะ
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
9. มนุษย์เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรหินและแร่ได้อย่างไร
  ใช้แร่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด
  ใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน
  นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก
  ถูกทุกข้อ์
10. “ แก้ว ” ผลิตมาจากอะไร
  ทราย
  กรวด
  แกรไฟต์
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com